Hướng dẫn Thiếu Nhi xét mình xưng tội

0

HƯỚNG DẪN THIẾU NHI XÉT MÌNH XƯNG TỘI

BƯỚC 1: ĐẶT MÌNH TRƯỚC MẶT CHÚA

 • Lạy Chúa con tin thật Chúa đang ngự ở nơi đây. Chúa thấu suốt đời con. Con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Xin Chúa dạy con biết dọn mình thật tốt để lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải
 • Kinh Chúa Thánh Thần
 • Đọc Tin Mừng về lòng thương xót Chúa
 • Kinh Ăn Năn Tội: “Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành …”

BƯỚC 2: THÀNH TÂM XÉT MÌNH

 • Nhớ lại những tội đã phạm từ lần xưng tội sau hết
 • Ta có thể xét mình theo bổn phận:

1.  Lỗi bổn phận đối với Chúa

 • Bỏ Thánh lễ ngày Chúa nhật (nói rõ lý do ) ………. lần
 • Bỏ dâng ngày cho Chúa khi thức dậy  ……………….. lần
 • Bỏ dâng mình cho Chúa trước khi đi ngủ  …………. lần
 • Khi đọc kinh, tham dự Thánh lễ ngủ gục, chia trí, nghịch phá lần
 • Kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ ……………………………. lần
 • Thề gian, nói dối ……………………………………………….. lần

2.  Lỗi bổn phận đối với Cha mẹ, người trên

 • Thiếu tôn kính, vâng lời ……………………………………  lần
 • Lụng bụng, cãi lại, chửi lại………………………………… lần
 • Nói dối, nói lời vô phép…………………………………….. lần
 • Có thái độ giận hờn, bực tức trong lòng …………….. lần
 • Không biết quan tâm phụ giúp Cha mẹ ……………… lần
 • Ăn cắp (cái gì, giá bao nhiêu, mà chưa xưng thú với Cha mẹ )             lần
 • Có thái độ vô lễ với Cha Xứ,  Dì,  anh chị GLV …. lần

3.  Lỗi bổn phận với người khác

 • Đánh nhau, cãi nhau …………………………………………. lần
 • Giận hờn, thù ghét …………………………………………….. lần
 • Không giúp đỡ khi có thể ………………………………….. lần
 • Ước muốn, lấy cắp của người (cái gì? Giá bao nhiêu? Đã đền trả chưa?)       lần
 • Đã sử dụng của đánh cắp……………………………………. lần
 • Xúi giục người khác ăn cắp……………………………….. lần
 • Nói xấu, làm mất thanh danh của người khác……. lần

4.  Lỗi bổn phận với chính mình.

 • Lười biếng, bê trễ việc bổn phận ……………………….. lần
 • Nói tục, nghĩ bậy, gán ghép đôi bạn ………………….. lần
 • Đọc sách báo-phim ảnh  xấu (lòng có ham thích không)
 • Mê ăn uống ……………………………………………………….. lần
 • Khoe khoang, cậy mình, ghen tức …………………….. lần.

BƯỚC 3: XÁC ĐỊNH TỘI NẶNG

 • Tội có vi phạm luật quan trọng không?
 • Khi phạm tội có biết rõ tội nặng không?
 • Có thực sự làm hay định tâm làm không?
 •  Nếu rơi vào 3 điều này. Em đã phạm tội nặng.

BƯỚC 4 : VIẾT BẢN XÉT MÌNH

SAU KHI XƯNG TỘI

 • BƯỚC 1 : NHỚ LẠI LỜI KHUYÊN CỦA LINH MỤC
 •  BƯỚC 2 : LÀM VIỆC ĐỀN TỘI (Nên thực hiện ngay việc đền tội, đừng để lâu sẽ dễ quên sót).
 • BƯỚC 3 : XIN ƠN TRỢ GIÚP SỐNG TỐT HƠN

Ban Mục Vụ Tông Đồ Giáo Xứ

Comments are closed.