Vị Thánh kính ngày 3 tháng 7

0

Thomas, Tồng đồ

Thánh Tôma sống vào thế kỷ thứ nhất, còn được gọi là Didymus, “song sinh” (Ga 11,16; 20,24; 21,2), là Vị Tông đồ thuộc nhóm 12 Tông đồ, và là người được nổi danh do sự nghi ngờ về tường thuật Đức Giêsu sống lại (Ga 20,24-29). Ngài có biệt hiệu “Tôma nghi ngờ”. Ngài là vị Tông đồ đầu tiên xác tín sẵn sàng chết với Đức Giêsu (Ga 11,16). Tại bữa Tiệc Ly, Ngài thừa nhận Ngài không biết Đức Giêsu sắp đi đâu; nhân đó,  Đức Giêsu đã mạc khải Ngài là Đường, là Sự thật, và là Sự sống (Ga14,4-6). Lời tuyên tín của thánh Tôma sau khi nhìn thấy Chúa sống lại là trường hợp duy nhất trong Tân ước đã tạo bối cảnh cho  Đức Giêsu trình bày cách rõ ràng Ngài là Thiên Chúa như Tôma đã nói “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của tôi” (Ga 20,24-29). Có nhiều điều không chắc chắn về hoạt động và sứ vụ của Tôma sau lễ Ngũ tuần. Tuy nhiên, theo truyền thống cộng thêm sự xác tín của sử gia Eusebius (qua đời năm 339) cho biết Ngài đi rao giảng ở Parthians nay gọi là nước Iran. Truyền thống đầy sức thuyết phục liên kết Ngài với Nam Ấn độ và nói rằng Ngài lập giáo đoàn ở đó sau khi giảng dạy ở Syria và Persia. Các Kitô hữu Syrian ở Malabar, còn gọi là các Kitô hữu Tôma, nói : họ được thánh Tôma Tin mừng hóa. Thánh nhân bị ám sát bởi một cái giáo và được chôn cất ở Mylapore gần Madras. Các Kitô hữu Ấn độ xác quyết:thánh Tôma được chôn cất ở San Tome, Ấn độ- địa điểm xây vương cung thánh đường thánh Tôma. Giáo đoàn Syrian ở Malabar cho rằng: thánh Tôma qua đời ngày 3 tháng 7 năm 72. Với phong trào canh tân lịch phụng vụ Công giáo Rôma năm 1969, Giáo hội Công giáo cùng với Giáo hội Anh giáo mừng lễ kính thánh tông đồ Tôma vào ngày 3 tháng 7 . Giáo hội Chính thống Hy lạp và Nga mừng kính lễ Ngài vào ngày 6 tháng 10. Ngài là Vị thánh Bổn mạng của nước Ấn độ, Đông Ấn, Pakistan, các nhà nghiên cứu, công nhân xây dựng, thợ mộc và kiến trúc sư.   

Nguyên tác: The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard P. McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.