Đức tin

0

Đức tin con bé tẹo teo

Chưa bằng hạt cải, con như thằng khờ

Chân chạm đất, hồn lơ ngơ

Nửa hư, nửa thực, giằng co đôi đàng

Đôi khi nửa tỉnh, nửa khùng

Nói tin cái miệng, mà lòng hoài nghi

Lo toan ngày tháng bộn bề

Sống không lo sống cho ra con người

Con như thằng bé loi choi

Đức tin chẳng biết đánh rơi nơi nào

Đạp gai nhỏ đã kêu đau

Đòi ăn sướng, thích nơi cao được ngồi

Con là hoa dại bên đời

Xin thương xót chút phận người con đây

Lữ hành từng bước đọa đày

Nhưng xin tín thác nơi Ngài Giêsu

Lòng tin còn quá ngu ngơ

Xin thương nâng đỡ cho vừa đức tin

TRẦM THIÊN THU
Saigon, 24-10-2012

Comments are closed.