Năm sự Mừng – Ngắm thứ II

0

NGẮM II : CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI

Nhân danh Chúa Giêsu Kitô,
xin ban Thần khí tràn đầy hồn xác chúng con,
giúp chúng con cảm nghiệm Tình Yêu vinh thăng của Chúa,
và quyết tâm làm công dân Nước Trời như Mẹ Maria

1. Lời Chúa : Mc 16,19-20

2. Suy niệm :

“Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa”.

Sau khi đã hoàn tất tốt đẹp những gì Cha trao phó, Đức Giêsu được Cha siêu tôn và được rước lên trời vinh hiển trước mặt các môn đệ dấu yêu. Ngài lên cùng Cha, nhưng vẫn mãi ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Và Ngài tin tưởng ủy thác cho chúng ta tiếp tục sứ mạng mà Ngài đã lãnh nhận từ nơi Cha: hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng cho mọi loài thọ tạo. Trên hành trình này, Ngài sẽ mãi đồng hành với chúng ta qua những dấu lạ điềm thiêng, để xác nhận lời chúng ta rao giảng.

Các Tông đồ đã tin tưởng và hân hoan thi hành sứ vụ. Nước Chúa đã lan rộng. Số người tin theo Chúa ngày một đông. Các Tông đồ cũng đã hoàn tất tốt đẹp những gì được ủy thác và cũng đã được ân thưởng. Và nay, lời mời gọi này được chuyển đến cho mỗi chúng ta.

3. Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phục sinh và khải hoàn tiến về Thiên quốc, mang theo niềm hy vọng của chúng con, vì chính Chúa đã hứa rằng: Chúa đi trước để dọn chỗ cho chúng con, để Chúa ở đâu, chúng con cũng được ở đó với Chúa. Chúng con thật hạnh phúc vì được làm con Chúa, thật vinh dự vì được Chúa tín nhiệm trao – chia sứ vụ cao cả của Chúa, đem Tin Mừng của Cha đến với anh chị em chúng con, để chính họ cũng nhận được ơn Đức tin, được tham dự sự sống đời đời.

Nhờ 10 kinh Mân Côi này, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, biết tin và dấn thân cho niềm tin như Mẹ xưa, qua việc ý thức hồng ân được làm công dân Nước Trời, được chung-chia sứ mạng cao cả của Chúa, được vinh dự đem Chúa đến với muôn dân. Nhờ đó, chúng con biết cùng nhau sống tốt bổn phận trần gian như là những phương thế giúp chúng con tiến về quê trời, nơi Chúa hằng giang tay chờ đón chúng con. Amen.

Binhsanhdevo.dmth.

 

 

 

Comments are closed.