Thơ: Tìm gặp Người yêu

0

87 (Ga.20,1-18)
Sáng sớm ngày nhất trong tuần,
Tôi ra thăm mộ lúc gần hừng đông.
Cả đêm ngong ngóng đợi trông,
Chờ trời mau sáng tôi hòng ra đi.
Nhưng tôi đến để làm chi?
Người tôi yêu đã chết vì tội tôi!
Con tim thổn thức bồi hồi,
Chắc Thầy rõ biết”Tôi ngồi không yên”.
Thầy nhớ, chứ Thầy đâu quên!
Thầy bảo:”Thầy sẽ về bên Cha Thầy!”
Mà ai lăn tảng đá này?
Cho tôi thấy được Thầy ngay bây giờ!
Một mình tôi chẳng dám dô!
Chạy về tôi gọi! Phêrô lên đường.
Cùng người môn đệ Chúa thương,
Hai người cùng chạy đường trường đến nơi.
Nhưng ai lấy xác Thầy rồi,
Và tôi chẳng biết họ dời đi đâu?
Tôi buồn tôi khóc tôi rầu,
Nhìn vào trong mộ tôi hầu lặng thinh!
Hai Thiên Thần áo trắng tinh,
Lên tiếng gọi hỏi:“Sự tình ra sao?”
Tôi chưa nói được lời nào,
Thì Thầy hiện đến nhìn vào chính tôi:
“Bà kia sao khóc hỡi ôi?
Tìm ai mà đứng giữa trời hừng đông?”
“Xin cho tôi biết hỡi Ông!
Để tôi đem xác Người trong mộ về!”
Chúa Giêsu rõ mọi bề!
Tôi được Chúa gọi, tràn trề hân hoan.
Đức Giêsu bảo:”Khoan khoan!
Đừng giữ Thầy lại, về đoàn báo tin!”…

Nt. Maria Mađalêna Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.