Lần đầu tiên Thánh Maria Madalena được mừng Lễ với bậc Lễ Kính

0

89

Vào ngày thứ Sáu này, Giáo hội Công giáo sẽ lần đầu tiên cử hành Lễ kính Thánh Maria Madalena với bậc Lễ Kính. Thông qua một Sắc Lệnh của Thánh Bộ Phượng Tự, vào ngày mồng 03 tháng 06 vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã ấn định rằng, kể từ ngày 22 tháng 07 này, Lễ kính Thánh Maria Madalena sẽ được Giáo hội cử hành với bậc Lễ Kính. Trước đây, ngày Lễ này chỉ được cử hành với bậc Lễ Nhớ buộc, tức Lễ bậc III. Vì thế, việc mừng Lễ Thánh Maria Madalena ở bậc Lễ Kính có nghĩa là vị Thánh này đã được nâng bậc.

Như là luận chứng cho việc nâng bậc Lễ đối với Thánh Maria Madalena, Sắc Lệnh của Thánh Bộ Phượng Tự viết: “Thánh Grê-gô-ri-ô Cả Giáo Hoàng đã gọi Thánh Maria Madalena là chứng nhân cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Thánh Thomas Aquino gọi Thánh Nữ là Nữ Tông Đồ của các Tông Đồ. Còn các tín hữu trong thời đại chúng ta có thể tái khám phá ra Thánh Nữ như là mẫu gương cho sứ vụ của phụ nữ trong Giáo hội.”

Với việc được nâng bậc này, Thánh Maria Madalena được Giáo hội mừng kính ngang với các Thánh Tông Đồ trong Phụng Vụ (trừ Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô được cử hành với bậc Lễ Trọng). Ngoài 12 vị Tông Đồ ra, Giáo hội Công giáo chỉ tưởng nhớ tới Thánh Stêphanô Tử Đạo Tiên Khởi, cũng như hai vị Thánh Sử, đó là Thánh Mác-cô và Thánh Lu-ca, ở bậc Lễ Kính mà thôi.

Với việc thay đổi về bậc Lễ, một số chi tiết cụ thể trong Phụng Vụ cũng được thay đổi theo. Học Viện Phụng Vụ của Thụy Sĩ đã nhấn mạnh tới yếu tố Tạ Ơn. Yếu tố này đã trở thành một trong những bài Thánh Ca mà chúng thuộc về một ngày Lễ Kính. Trên Website của mình, Học Viện này đã viết rằng: “Điều đặc biệt rõ ràng chính là cấu trúc của bài ca Tạ Ơn đối với đời sống và sứ vụ của vị Thánh trong các Kinh Tiền Tụng tương ứng, tức trong những Lời Ca khởi đầu phần Phụng Vụ Thánh Thể. Trong các Kinh Tiền Tụng về các Thánh, đời sống của các Ngài được nêu ra như là những nguyên nhân dẫn đến việc ca tụng Thiên Chúa. Vì các Thánh mà Thiên Chúa được cảm tạ và ngợi khen. Trong khi ở phần đầu của Kinh Tiền Tụng, chúng ta nêu ra những lý do để ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa, và chúng ta đứng đối diện với các Thánh, chiêm ngưỡng các Ngài và tạ ơn Thiên Chúa vì các Ngài, thì ở cuối Kinh Tiền Tụng, chúng ta lại đổi bên, chúng ta đặt mình vào hàng ngũ các Thánh, để cùng với các Ngài và các Thiên Thần, chúng ta hát mừng ngợi khen thiên Chúa trong kinh Sanctus, tức Kinh Thánh Thánh Thánh.”

Hiện tại, bản dịch chính thức của Kinh Tiền Tụng về Thánh Maria Madalena vẫn chưa có ở nhiều ngôn ngữ khác nhau, kể cả trong một số ngôn ngữ quan trọng với Giáo hội, chẳng hạn như tiếng Đức. Sở dĩ như thế là vì người ta phải lưu tâm đến những nét tinh tế của ngôn ngữ. Một trong những khái niệm mang nhiều sắc thái tinh tế nhất trong bản Kinh Tiền Tụng này chính là từ „apostola“ và „apostolatum officiom“. Đây là lần đầu tiên trong một bản văn Phụng Vụ chính thức, một người phụ nữ được mô tả là “apostola” (tạm dịch là Nữ Tông Đồ), và sự tinh tế này đã có ngay ở trong tiêu đề của Kinh Tiền Tụng: “Præfatio: de apostolorum apostola” (tạm dịch là: Kinh Tiền Tụng: Nữ Tông Đồ của các Tông Đồ). Sau đó, trong chính bản văn của Kinh Tiền Tụng này cũng còn được viết rằng, Chúa Ki-tô đã đem lại vinh dự cho Thánh Nữ trước mắt các Tông Đồ qua việc trao cho Thánh Nữ “sứ vụ Tông Đồ”. Thực ra, bởi sự tinh tế của nó, nên thuật ngữ “apostolatus officium” không thể được dịch một cách dễ dàng. Do đó nếu dịch thuật ngữ ấy là “sứ vụ Tông Đồ”, thì cách dịch này cũng chưa đủ rõ ràng.

Trong bản văn đính kèm với Sắc Lệnh của Thánh Bộ Phượng Tự, Đức Tổng Giám Mục Arthur Roche, Tổng Thư Ký của Thánh Bộ này, đã đưa ra chỉ dẫn rằng, “bối cảnh hiện nay của Giáo Hội” mời gọi suy tư một cách “sâu xa hơn nữa về phẩm giá của nữ giới”. “Thánh Maria Madalena là một mẫu gương về một Nữ Loan Báo Tin Mừng đích thực và chân thật: Một Nữ Công Bố Tin Mừng, tức người công bố sứ điệp mang lại niềm vui và có tính trung tâm của sự Phục Sinh.” Lễ Kính Thánh Maria Madalena được cử hành vào ngày thứ Sáu này chính là cơ hội để Mừng Lễ một cách chính xác và tạ ơn Thiên Chúa về điều đó.

Sau đây là nguyên văn bản La ngữ của Kinh Tiền Tụng về Thánh Maria Madalena:

Præfatio: de apostolorum apostola
Vere dignum et iustum est,
æquum et salutáre,
nos te, Pater omnípotens,
cuius non minor est misericórdia quam potéstas,
in ómnibus prædicáre per Christum Dóminum nostrum.
Qui in hortu maniféstus appáruit Maríæ Magdalénæ,
quippe quae eum diléxerat vivéntem,
in cruce víderat moriéntem,
quæsíerat in sepúlcro iacéntem,
ac prima adoráverat a mórtuis resurgéntem,
et eam apostolátus offício coram apóstolis honorávit
ut bonum novæ vitæ núntium
ad mundi fines perveníret.
Unde et nos, Dómine, cum Angelis et Sanctis univérsis
tibi confitémur, in exsultatióne dicéntes:

Theo de.rv 21.07.2016 ord
Lm. Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.