Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô – Suy niệm CN XXI TN năm A

0

Suy niệm: Mt 16,13-20

Chúa nhật XXI TN, 27.8.2017

tải xuống

Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô” (Mt 16,20)

Khi các môn đệ nghe Đức Giêsu nói “Anh em đừng nói với bất cứ ai những gì anh em biết”, hẳn họ phải ngạc nhiên lắm. Lần này rồi lần khác, họ đã nhìn thấy Đức Giê su dạy dỗ và thực hiện những phép lạ đáng kinh ngạc. Rồi cũng không ít lần, họ đã thấy đám đông dân chúng xác tín về những mọi lời Ngài nói.

Chắc chắn dân chúng đã biết rằng Đức Giêsu là một thầy dạy vĩ đại, một vị ngôn sứ và là một người hay làm phép lạ. Bấy giờ Ngài nói rõ với các tông đồ Ngài là ai, điều đó chỉ có nghĩa là các ông sẽ nói thêm với mọi người tin tốt lành. Nhưng Đức Giêsu bảo họ hãy im lặng. Như thế, một lần nữa chúng ta đối diện với một sự thật lúng túng: khi nó xảy đến cho Đức Giêsu, chúng ta phải học biết cách suy nghĩ khác về hầu hết mọi sự.

Đức Giêsu cảnh cáo các môn đệ trước bởi vì Ngài biết rằng dân chúng muốn Ngài làm vua. Thực tế, Tin Mừng thánh Gioan nói với chúng ta rằng điều này là chính xác và xảy ra sau phép lạ hóa bánh ra nhiều. Nhưng Gioan cũng nói với chúng ta rằng Đức Giêsu nhanh chóng lên núi vì lẽ Ngài biết rằng vương quyền trần gian không phải là điều Chúa Cha muốn dành cho Ngài (Ga 6,15).

Dĩ nhiên Đức Giêsu là Vua của chúng ta. Nhưng vương quốc của Ngài không dựa trên những phép lạ, những dụ ngôn hay sự cảm phục của đám đông kích động. Ngài không “tìm kiếm” ngôi vua bằng cách thực hiện những dấu lạ, những điều gây kinh ngạc và bằng cách nói những lời tiên tri. Không, điều đó chỉ xảy ra khi Ngài chết trên thập giá. Thật vậy, không phải những phép lạ của Ngài, nhưng chính là cái chết của Ngài đã đem lại sự sống cho thế gian.

Đức Giêsu không muốn bất cứ điều gì cản trở con đường sứ mạng của Ngài, kể cả sự khâm phục của rất đông dân chúng mà Ngài đã đến để cứu độ. Ngài biết rằng Ngài đã đến không phải để thực hiện một cuộc cách mạng chính trị, nhưng để hiến dâng một của lễ khiêm hạ và Ngài đã nhất quyết trung thành với lời mời gọi đó.

Có lẽ tất cả chúng ta đều cầu nguyện cho có lòng khiêm hạ và giải pháp giống như Chúa Giêsu. Có lẽ không có gì ngăn cản chúng ta khỏi lời mời gọi trở nên người biết thương xót như Cha chúng ta trên trời là Đấng hằng xót thương (Lc 6,36).

Lạy Chúa, con muốn trở nên giống như Ngài. Xin ban cho con một tấm lòng khiêm hạ và luôn biết phục vụ trong yêu thương”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.