Thơ: Vọng Trời cao

0

VỌNG TRỜI CAO

Nhiệm mầu Tháng Tám, Mười Lăm
Đức Mẹ cả hồn và xác bay lên
Tới Thiên Đàng – Cõi Diệu Huyền
Trường sinh vĩnh phúc trọn niềm mừng vui
Con nay sống tạm cõi đời
Hy vọng Nước Trời Thiên Chúa hứa ban
Cầu xin Thánh Mẫu từ nhân
Cho con bám Mẹ cùng lên Cõi Trời

TRẦM THIÊN THU
Miền Tháng Tám – 2017

Comments are closed.