Thơ: Ca dao Thánh mẫu

0

CA DAO THÁNH MẪU

Maria – Đóa Hồng Thiêng
Nhiệm vụ khác thường Thiên Chúa trao cho
Là làm Mẹ Chúa Giêsu
Ngôi Hai Thiên Chúa sinh ra giữa đời
Nhiệm mầu nhập thể làm người
Cứu nhân độ thế, Tình Trời bao la
“Xin Vâng” khởi sự diệu kỳ
Ngôi Hai xuống thế tức thì, lạ thay!
Nữ tỳ hóa Thánh Mẫu ngay
Muôn đời cùng Mẹ hát Bài Ngợi Khen (*)

TRẦM THIÊN THU
Kính mừng Mẹ Thiên Chúa – 2019
(*) Bài Magnificat – Lc 2:46-55

Comments are closed.

phone-icon