Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha – Suy niệm ngày 12.04.2019

0

Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha 

Suy niệm: Ga 10,31-42

Các nhà lãnh đạo Do Thái đã phải thừa nhận rằng thực sự có một điều gì đó tốt lành về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đánh thức đức tin chân thành nơi nhiều người và thậm chí Người đang giúp đỡ những người tội lỗi ăn năn sám hối và trở về với Thiên Chúa. Nhưng bây giờ lời tuyên bố của Chúa Giêsu đã khiến họ không thể chịu đựng được. Chúa Giêsu đã tự gọi mình là “Con Thiên Chúa”, điều này đã đủ gây rắc rối (Ga 10,36). Giờ đây, Chúa Giêsu còn tuyên bố Người ngang hàng với Thiên Chúa. Họ nhặt đá, tiến đến gần Chúa Giêsu, sẵn sàng để bịt miệng sự phạm thượng của Chúa Giêsu một lần và cho tất cả.

Nếu chúng ta trong hoàn cảnh của Chúa Giêsu, chúng ta có thể muốn tìm kiếm một lối thoát. Nhưng Chúa Giêsu trả lời trực tiếp: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” (Ga 10,32). Chúa Giêsu đã không cố gắng để đe dọa họ bằng cách nhắc nhở họ về quyền lực của mình; Chúa Giêsu chỉ muốn họ thấy rằng Người đang thi hành sứ mạng tình yêu của Chúa Cha đối với dân của Người. Chúa Giêsu đã không cố gắng để khẳng định bất kỳ vinh quang nào cho bản thân Người. Tất cả những gì Chúa Giêsu muốn làm là tôn vinh Cha của Người.

Điều này cũng đúng cho chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể giữ im lặng về Thiên Chúa, Cha trên trời của chúng ta? Người là Đấng đã sai Chúa Giêsu đến để cứu chuộc chúng ta. Thiên Chúa là Đấng đứng đằng sau tất cả các công trình của lòng thương xót mà Giáo Hội đang thực hiên khắp nơi trên thế giới. Thiên Chúa là Đấng đứng đằng sau mỗi lời của tình yêu, sự hòa giải và hy vọng mà chúng ta nói. Đó là Thần Khí của Đấng ban cho chúng ta sức mạnh. Đó chỉ vì Thiên Chúa đã chạm vào trái tim chúng ta, tha thứ tội lỗi cho chúng ta và ban cho chúng ta tràn đầy tình yêu của Người để chúng ta có thể chia sẻ tình yêu đó với những người khác.

Nếu bạn muốn mạnh mẽ như Chúa Giêsu đã làm khi đối diện với sự phản đối, hãy kết nối với Chúa Cha. Hãy phấn đấu để đặt mối tương quan của bạn với Chúa trên mọi thứ khác. Bằng cách đó, bạn sẽ có thể nhận được nguồn cảm hứng, sức mạnh và ân sủng của Người. Để rồi, khi đức tin của bạn bị thử thách, bạn có thể trả lời bằng một điều rằng sẽ luôn tin tưởng tình yêu của Thiên Chúa cho dù có bất kỳ hoài nghi nào trong tâm hồn. Khi mọi người nhìn thấy Cha của bạn tỏa sáng thông qua lời nói và hành động của bạn, họ sẽ được lôi kéo đến với Người, và họ sẽ đến để biết rằng Thiên Chúa là câu trả lời mà họ đang tìm kiếm.

“Lạy Chúa, xin giúp con giữ tình yêu của Chúa hàng đầu trong tâm trí của con”.

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.