Đức Thánh Cha nói với Hội Truyền Giáo Châu Phi: ‘Anh em là một gia đình đầy niềm vui và phát triển……

0

Đức Thánh Cha nói với Hội Truyền Giáo Châu Phi:
‘Anh em là một gia đình đầy niềm vui và phát triển,’ là những người thậm chí có lúc liều mạng sống để rao giảng phúc âm

‘Trung thành với cội nguồn, anh em được kêu gọi để làm chứng cho Đức Ki-tô Sống lại,’ Đức Thánh Cha nhắc nhở các nhà truyền giáo

17 tháng Năm, 2019 13:12

DEBORAH CASTELLANO LUBOV

Trung thành với cội nguồn, anh em được kêu gọi để làm chứng cho Đức Ki-tô Sống lại, Đức Thánh Cha Phanxico động viên các nhà truyền giáo Châu Phi.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều này với những người tham dự trong Tổng Công hội của Hội Truyền Giáo Châu Phi, ở Roma từ ngày 30 tháng Tư đến 24 tháng Năm, về chủ đề: “Một gia đình trung thành với đặc sủng truyền giáo trong bối cảnh phức tạp và thay đổi ngày nay.” Hôm nay ngày 17 tháng Năm, Đức Thánh Cha đón tiếp họ trong Thính phòng Mật hội của Điện Tông tòa.

Đức Thánh Cha dâng lời cảm tạ Thiên Chúa “vì công cuộc vĩ đại của việc rao giảng phúc âm mà anh em mang đến cho Châu Phi, đặc biệt cho những người ở các vùng hẻo lánh xa xôi nhất, nơi cộng đồng Ki-tô giáo rất mong manh hoặc không tồn tại.”

Ngài tiếp tục: “Tôi rất vui mừng với ý chí của anh em phát triển những hình thức hiện diện mới, nơi những vùng dân Châu Phi gốc đang ở các nơi khác trên thế giới, với sự chú ý đặc biệt đến người di cư.”

Đức Thánh Cha nói, “những chân trời mục vụ mới này cho thấy sức sống của Chúa Thánh Thần, Đấng luôn ngự trị trong họ và thúc đẩy họ đáp lời lại cho những thách đố luôn mới đối với sứ mạng rao giảng phúc âm của Giáo hội và để “tiến đến các vùng ngoại vi cần có ánh sáng của Tin mừng.”

Đức Phanxico cảm ơn họ vì “nhiệt huyết truyền giáo, được tỏa lan với lòng dũng cảm, nó dẫn đưa anh em tiến bước để trao tặng toàn bộ sự sống của Chúa Giê-su Ki-tô, đôi khi liều cả mạng sống của chính mình,” theo những bước chân của các Cha sáng lập, Tôi tớ Chúa Melchior de Marion Bresillac và Cha Augustin Planque.

Cha Pierluigi Maccalli, bị bắt cóc ở Niger

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho người anh em của họ là Cha Pierluigi Maccalli, bị bắt cóc đã nhiều tháng ở Niger, bảo đảm với họ về “sự quan tâm và ân cần của Tòa Thánh liên quan đến tình hình đáng lo ngại.”

Thể hiện sự đánh giá cao rằng cộng đoàn hội thánh của họ tạo thành một gia đình, với các Nữ tu Truyền giáo và các giáo dân, Đức Thánh Cha nói thêm: “Đó là một gia đình đầy niềm vui và phát triển, nhờ vào rất nhiều ơn gọi ở Châu Phi và Châu Á.”

Ngài nói: “Đặc tính gia đình chắc chắn là một sự phong phú mà anh chị em làm rất tốt để củng cố và phát triển,” ngài nói.

Đức Thánh Cha kết luận bằng sự phó thác gia đình truyền giáo của họ cho sự chuyển cầu của Mẹ Maria Đồng trinh, xin Mẹ duy trì vững vàng những nỗ lực của họ, ban phép lành cho họ và nhắc họ cầu nguyện cho ngài.

Dưới đây là bản dịch huấn từ (tiếng Anh) của Đức Thánh Cha trong buổi gặp gỡ với những người có mặt tại buổi tiếp kiến.

* * *

Huấn từ của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến,

Tôi xin chào mừng anh chị em là những thành viên của Hội Truyền giáo Châu Phi nhân dịp Tổng Công hội của anh chị em đang được tổ chức tại Roma. Sự gặp gỡ này cho phép tôi cảm tạ Chúa vì công cuộc rao giảng phúc âm vĩ đại mà anh chị em đang tiến hành ở Châu Phi, đặc biệt giữa những cư dân vùng quê xa xôi nhất nơi cộng đồng Ki-tô giáo rất mong manh hoặc không tồn tại. Tôi rất vui mừng với ý chí của anh em phát triển những hình thức hiện diện mới, nơi những vùng dân Châu Phi gốc đang ở các nơi khác trên thế giới, với sự chú ý đặc biệt đến người di cư.

Những chân trời mục vụ mới này cho thấy sức sống của Chúa Thánh Thần, Đấng luôn ngự trị trong họ và thúc đẩy họ đáp lời lại cho những thách đố luôn mới đối với sứ mạng rao giảng phúc âm của Giáo hội và để “tiến đến các vùng ngoại vi cần có ánh sáng của Tin mừng” (Tông huấn Evangelii Gaudium, 20). Tôi cảm ơn anh chị em vì nhiệt huyết truyền giáo, được tỏa lan với lòng dũng cảm, nó dẫn đưa anh em tiến bước để trao tặng toàn bộ sự sống của Chúa Giê-su Ki-tô, đôi khi liều cả mạng sống của chính mình, theo những bước chân của các Cha sáng lập, Tôi tớ Chúa Melchior de Marion Bresillac và Cha Augustin Planque. Trong mối liên hệ này, tôi cùng hiệp lời cầu nguyện với anh chị em cho người anh em là Cha Pierluigi Maccalli, đã bị bắt cóc nhiều tháng nay tại Niger, và bảo đảm với anh chị em về sự quan tâm và ân cần của Tòa Thánh liên quan đến tình hình đáng lo ngại.

Năm nay anh chị em mong muốn làm nổi bật lên sự thật rằng cộng đoàn hội thánh mới của anh chị em tạo thành một gia đình, với các Nữ tu Truyền giáo và các giáo dân. Đó là một gia đình đầy niềm vui và phát triển, nhờ vào rất nhiều ơn gọi ở Châu Phi và Châu Á. Đặc tính gia đình chắc chắn là một là một sự phong phú mà anh chị em làm rất tốt để củng cố và phát triển.

Thật vậy, việc rao giảng phúc âm luôn luôn được thực hiện bởi một cộng đoàn hoạt động “qua những công cuộc và hành động trong cuộc sống hàng ngày với người khác, làm ngắn lại những khoảng cách, hạ mình xuống mức nhịn nhục nếu cần thiết, và gánh lấy đời sống con người, chạm đến da thịt đau khổ của Đức Ki-tô trong những con người” (Nt., 24). Tôi động viên anh chị em hãy bền chí trong cam kết của mình, trong sự cộng tác với các thành viên của các tôn giáo và tổ chức khác, để phục vụ trẻ em và những người yếu đuối nhất, những nạn nhân của chiến tranh, bệnh tật, nạn buôn người, vì chọn những người hèn mọn nhất, những người mà xã hội từ chối và gạt bỏ, là một dấu chỉ tỏ lộ một cách cụ thể sự hiện hữu và sự ân cần của Đức Ki-tô đầy lòng thương xót. Từ đó, nhờ sự thúc đẩy của Thần Khí, anh chị em trở thành những người phục vụ cho một văn hóa đối thoại và gặp gỡ là văn hóa chăm sóc những người bé mọn và người nghèo, để góp phần vào con đường tiến đến tình huynh đệ con người thật sự.

Trung thành với những nguồn cội của minh, anh chị em được kêu gọi như một gia đình để làm chứng cho Đức Ki-tô Sống lại qua sự yêu thương gắn kết anh chị em với nhau, và với niềm vui tỏa rạng của một đời sống huynh đệ đích thực. Vì vậy, tôi mời gọi anh chị em miệt mài tìm kiếm — qua việc lắng nghe Lời Chúa, trong sự sống của bí tích và trong việc phục vụ anh em –, phương thế để làm mới lại trong mỗi người anh chị em sự gặp gỡ riêng tư với Đức Ki-tô. Quả thật, “động lực đầu tiên để rao giảng phúc âm là tình yêu của Chúa Giê-su mà chúng ta đã đón nhận, kinh nghiệm được cứu thoát bởi Người, điều khiến cho chúng ta yêu mến Người hơn bao giờ hết. […] Vì thế, điều cấp bách là hãy tái khám phá tinh thần chiêm niệm, nó làm cho anh chị em tái khám phá mỗi ngày rằng chúng ta là những người thụ hưởng một sự tốt lành làm chúng ta có nhân tính, giúp dẫn đưa đến một đời sống mới” (Nt., 264).

Anh chị em thân mến, một lần nữa tôi xin cảm ơn chuyến thăm của anh chị em, cũng như chứng tá anh chị em trao tặng. Tôi động viên anh chị em hãy kiên trì, với nhiệt huyết và động lực luôn được đổi mới, trên con đường đi theo Hội Truyền giáo Châu Phi, là hội đã làm trổ sinh quá nhiều hoa trái là sự trở về với Đức Ki-tô. Khi lắng nghe Thần Khí, anh chị em đừng e sợ mở ra những con đường mới, để bày tỏ rằng “Thiên Chúa luôn là sự mới mẻ, sự mới mẻ đó thúc đẩy chúng ta liên tục khởi đầu trở lại và để thay đổi những địa điểm vượt ra ngoài những gì đã trở nên quen thuộc, hướng về những vùng ngoại vi và những biên giới” (Tông huấn Gaudete et Exsultate, 135). Với sự hy vọng này, tôi dâng gia đình truyền giáo của anh chị em cho sự cầu bầu của Mẹ Maria Đồng Trinh, xin mẹ giữ vững những nỗ lực của anh chị em. Tôi chúc lành và cầu nguyện cho anh chị em. Và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi.

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 18/5/2019]

Comments are closed.

phone-icon