Thơ: Trí tuệ đức tin

0

TRÍ TUỆ ĐỨC TIN

Ba Ngôi không thể phân chia
Vừa là một, vừa là ba. Nhiệm mầu!
Ngài là Thiên Chúa tối cao
Toàn năng, duy nhất, thương yêu muôn loài
Chẳng ai thấu hiểu được Ngài
Trí khôn nhân loại chẳng tày thông minh
Luôn cần trí tuệ đức tin
Để mà “hiểu” được Thánh Tình Ba Ngôi
Cầu xin Thiên Chúa sáng soi
Cho con tin Chúa suốt đời nhân gian
Xin ban trí sáng thiên thần
Để con son sắt trọn niềm tin yêu

TRẦM THIÊN THU
Lễ Chúa Thánh Thần, 9-6-2019

Comments are closed.