“Nếu ông là vua dân Do Thái, thì cứu lấy mình đi” – Suy niệm theo “The Word Among Us” Lễ Chúa Kitô Vua”, năm C

0

Suy niệm: Lc 23,35-43

Quyền lực (sức mạnh), sự ảnh hưởng, uy quyền, sự lãnh đạo, đó là những gì chúng ta thường nghĩ đến khi nghe từ “vua”. Chắc hẳn, với binh sĩ và lính canh của mình, một vị vua sẽ có thể tự giữ mình khỏi nguy hiểm. Nhưng khi chúng ta cử hành mừng trọng thể Lễ Chúa Kitô Vua hôm nay, các bài đọc chỉ cho chúng ta thấy mẫu một vị vua khác hẳn, vị vua này thách thức các giả thiết chính yếu của chúng ta về quyền lực và sự lãnh đạo.

Khi Đức Giáo hoàng Piô XI thiết lập Lễ này vào năm 1925, ngài đã trả lời cho một nền văn hóa mà ngài cảm thấy người ta đang loại bỏ Chúa Giêsu và các đường lối của Người. Vào thời điểm mà Hitler, Mussolini và Stalin đang nổi lên về quyền lực, Đức Giáo hoàng Piô XI muốn thu hút sự quan tâm của thế giới về lại với Chúa Giêsu, Đấng duy nhất có thể mang lại nền hòa bình bền vững. Đó không phải là “hòa bình” của một ông vua chọn tự cứu lấy mình nhưng thay vào đó là dâng hiến chính mình vì chúng ta để hoà giải chúng ta với Thiên Chúa. Đây là nền hòa bình (sự bình an) mà Chúa Giêsu đã chiến thắng cho chúng ta khi Người hy sinh máu sự sống của mình trên đồi Canvariô (x. Cl 1,20).

Đó là lý do tại sao bài Tin Mừng của chúng ta hôm nay trình bày Chúa Giêsu như một vị vua cai trị từ cây thập giá. Dẫu vậy, Chúa Giêsu đã tự do vét rỗng chính mình (hủy mình ra không), như bài đọc thứ hai của chúng ta nhắc nhở chúng ta: “(Vì Thiên Chúa đã muốn) làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở noi Người” (Cl 1,19). Chúa Giêsu đã từ chối xuống khỏi thập giá bởi lẽ sứ mạng của Người là cứu độ chúng ta chứ không phải chế ngự chúng ta. Chúa Giêsu đã không để mình làm mồi mắc mưu những người lính đã khiêu khích Người tự cứu lấy mình (x. Lc 23,37). Thay vào đó, Chúa Giêsu chọn lựa tập trung sự quan tâm của Chúa vào người trộm bị đóng đinh bên cạnh mình, anh ta đã cầu xin lòng thương xót của Chúa (x. Lc 23,43).

Chúa Giêsu thay đổi hoàn toàn quan niệm của chúng ta về ý nghĩa của vương quyền (địa vị làm vua). Quyền lực có được là nhờ sự khiêm nhường và sự vét rỗng (tự hủy) chính mình. Sự ảnh hưởng và uy quyền được thực hành thông qua sự hy sinh và lòng thương xót. Việc lãnh đạo được biểu lộ trong sự phục vụ. Hôm nay chúng ta hãy đón nhận Chúa Giêsu và vương quốc của Người. Chúng ta hãy cầu nguyện để vương quốc của của Chúa được thiết lập cách trọn vẹn hơn trong chúng ta và qua chúng ta nó được thiết lập trong thế giới này.

“Lạy Chúa, xin cho Nước Chúa trị đến; ý Chúa được thực hiện dưới đất cũng như trên trời!”

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon