Thơ: Con Đường Mùa Vọng

0

Suốt cuộc đời là Con Đường Mùa Vọng
Miệt mài đi trong khoảng lặng mong chờ
Đấng Thiên Sai là Thánh Tử Giê-su
Đến ở cùng và cứu độ nhân thế

Suốt cuộc đời mong chờ Ơn Cứu Độ
Được thoát khỏi bể khổ cõi trần ai
Ơn Cứu Độ chỉ có nơi Chúa thôi
Đức Giê-su, Đấng Cứu Độ duy nhất

Suốt cuộc đời là tháng ngày phải vượt
Vượt biển đời và vượt qua chính mình
Nhìn xung quanh, đâu cũng thấy yêu tinh
Vì “cái tôi” nên khó yêu người khác

Đời phàm nhân bất túc và bất trác
Xin Chúa ban thêm sức mạnh luôn luôn
Để đủ sức cố gắng suốt ngày đêm
Và can đảm đi trọn Đường Mùa Vọng

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon