Rượu mới phải đổ vào bầu da mới – SN ngày 18.01.2021

0

Suy niệm: Mc 2,18-22

Hôm nay bắt đầu Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô hữu hằng năm, và bài đọc Tin Mừng hôm nay chắc chắn rất thích hợp.

Chúa Giêsu muốn cho mọi người thấy rằng Ngài đang làm điều gì đó mới mẻ và thú vị, mặc dù điều đó không phù hợp với những gì mà nhiều người Do Thái đang mong đợi. Chắc chắn nhiều người đã tự hỏi người mới nổi này là ai vậy và tại sao ông ta lại muốn làm đảo lộn hiện trạng. Nhưng Chúa Giêsu chỉ tiếp tục rao giảng Tin mừng, chữa lành người bệnh và giải thoát những người bị áp bức.

Chúa Giêsu không cố làm cho ai buồn lòng bằng cách phá bỏ việc ăn chay nghiêm ngặt phổ biến nơi những người Do Thái đạo đức. Không, Ngài đang chứng minh cuộc sống bây giờ phải như thế nào khi Ngài, là “chàng rể”, đã đến và mở ra vương quốc của Thiên Chúa (Mc 2,19). Chắc chắn, nó có vẻ mạo hiểm nếu không phụ thuộc quá nhiều vào các việc đạo đức như ăn chay. Nhiều người thích gắn bó với đường lối “chắc chắn” mà họ đã học được từ cha ông của họ. Tốt hơn là nắm lấy cơ hội về một con đường chưa được khám phá với hy vọng có đức tin sâu sắc hơn và sự thân mật hơn với Thiên Chúa.

Theo cách tương tự, Thiên Chúa đã và đang làm một điều gì đó mới mẻ trong thân thể của Đức Kitô: Ngài đã thu hút các Giáo hội bị chia rẽ về với nhau và giúp họ vượt qua những định kiến ​​đau đớn đã có từ nhiều thế kỷ trước. Giáo hội Công giáo, Giáo hội Tin Lành Luther và Methodist đã đi đến thống nhất về thuật ngữ “sự công chính nhờ đức tin”. Chính thống giáo và Công giáo đang nói chuyện với nhau về vai trò của Giáo hoàng. Ngay cả những người Công giáo và phái Phúc âm cũng đang gạt bỏ những nghi ngờ của họ sang một bên và làm việc cùng nhau để thúc đẩy một nền văn hóa sự sống. Có quá nhiều thay đổi, và Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta đón nhận những thay đổi này như một phần trong kế hoạch của Ngài.

Là các tín hữu, chúng ta có thể vẫn bất đồng về các học thuyết như chức Giáo hoàng và vai trò của Đức Maria. Nhưng tất cả chúng ta đều đồng ý về nhiều điều hơn thế nữa: tình yêu; một Chúa Ba Ngôi; ơn cứu rỗi trong Đức Kitô; ơn Chúa Thánh Thần; lời kêu gọi hoán cải và rửa tội; và lời hứa của Thiên đàng. Thay vì nhấn mạnh những gì chia rẽ chúng ta, hãy tập trung vào những gì chúng ta có điểm chung.

Trong suốt tuần này, khi mọi người từ các Giáo hội khác nhau cùng cầu nguyện, chúng ta hãy cầu xin Chúa làm mềm lòng chúng ta và mở ra cho chúng ta con đường mới của sự hiệp nhất cao cả hơn.

Lạy Chúa, xin làm cho chúng con nên một!

Nguồn: [wau.org]
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.