Thơ: Chỉ một mà thôi

0


“Hãy ở lại trong tình thương của Thầy và anh em sẽ sinh nhiều hoa trái.” (Ga 15:1-17)

Chúa thiết lập duy nhất
Một tôn giáo mà thôi
Tôn thờ Chúa đích thực
Một Thiên Chúa Ba Ngôi

Chỉ một và chỉ một
Một Chúa, một niềm tin
Và chỉ một phép rửa [1]
Phải hiệp nhất, chung tình

Vì cái tôi to lớn
Ảo tưởng mình khôn ngoan
Nên ly khai, ly giáo
Chúa bị xẻ nhiều phần [2]

Xưa người ta ghét Chúa
Hành hạ và giết Ngài
Chuyện xưa không hề cũ
Vẫn kéo dài tới nay

TRẦM THIÊN THU
Tuần Hiệp Nhất – 2021

[1] Ep 4:5 – “Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa.”
[2] 1 Cr 1:13a – “Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư?”

Comments are closed.