Breathe into these slain… – The WAU ngày 19.8.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us –
August 2022

Friday August 19th 2022
Meditation: Ezekiel 37: 1-14
Breathe into these slain that they may come to life. (Ezekiel 37:9)

Have you ever heard of a sport called freediving? A swimmer dives into the open water without an oxygen tank and so must hold his breath for long periods of time. When he surfaces, he is gasping for air because he desperately needs the oxygen to breathe.

In today’s first reading, we see the need for a different kind of oxygen—the breath of the Holy Spirit. The prophet Ezekiel, speaking to the Jewish exiles in Babylon, depicts the desolation and loss of hope they are experiencing through the image of dry, lifeless bones (37:4). But God says he wants to breathe his spirit into them so that they come back to life (37:5). And what is that spirit or breath? The Holy Spirit!

Did you know that the Hebrew word for breath, wind, and spirit is the same? It’s ruach. Like oxygen, the breath of God is fundamental to our existence. We see this in the opening verses of Scripture, when the Spirit of God hovers over the waters (Genesis 1:2). In the New Testament, after Jesus rises from the dead, he breathes the Spirit into his disciples and sends them out to proclaim the gospel (John 20:21-22). With the Holy Spirit working through them, the disciples evangelized and spread the good news around the world.

We have all received the Holy Spirit in Baptism and Confirmation. He lives in you, but maybe you aren’t experiencing his presence right now. You may be feeling like those dry bones in Ezekiel’s vision, “lost” and “cut off” from God (37:11). Or maybe you are struggling with disappointment or weariness and feel as if you’re running out of air. If so, know that he is always there, ready to revive and refresh you again and again.

And you don’t even have to wait until you’re completely depleted! Every day—every moment of every day—you can ask the Spirit to come and fill you with his life-giving power and grace.

As you pray today, take a deep, deep breath. Imagine that the Holy Spirit is filling you in the same way that air is filling your lungs. Keep asking him to fill you. We all need the breath of God. We can’t survive without it, and it is his delight to fill us.

“Holy Spirit, come and fill me today!”

Thứ Sáu tuần XX Thường Niên
ngày 19.8.2022

Suy niệm: Ed 37, 1-14
Hãy thổi hơi vào những người đã chết này (Ed 37,9)

Bạn đã bao giờ nghe nói về một môn thể thao được gọi là lặn tự do chưa? Một vận động viên lặn xuống vùng nước lớn mà không có bình dưỡng khí và vì vậy phải nín thở trong thời gian dài. Khi anh ta nổi lên, anh ta đang thở hổn hển vì anh ta rất cần oxy để thở.

Trong bài đọc một hôm nay, chúng ta thấy sự cần thiết của một loại ôxy khác – hơi thở của Chúa Thánh Thần. Tiên tri Êdêkien, khi nói chuyện với những người Do Thái lưu vong ở Babylon, mô tả sự hoang vắng và mất hy vọng mà họ đang trải qua qua hình ảnh những bộ xương khô, không có sự sống (37,4). Nhưng Thiên Chúa nói Ngài muốn thổi sinh khí vào họ để họ sống lại (37,5). Và sinh khí đó là gì? Chúa Thánh Thần!

Bạn có biết rằng từ tiếng Dothái có nghĩa là hơi thở, gió và tinh thần đều giống nhau không? Đó là ruach. Giống như oxy, hơi thở của Thiên Chúa là nền tảng cho sự tồn tại của chúng ta. Chúng ta thấy điều này trong những câu mở đầu của Kinh thánh, khi Thần Khí của Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước (St 1,2). Trong Tân Ước, sau khi Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, Ngài thổi Thần Khí vào các môn đệ và sai họ ra đi rao truyền Tin mừng (Ga 20,21-22). Với Chúa Thánh Thần tác động qua họ, các môn đệ đã truyền giáo và rao truyền tin mừng trên khắp thế giới.

Tất cả chúng ta đều đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong Bí tích Rửa tội và Thêm sức. Ngài sống trong bạn, nhưng có thể bạn không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài ngay bây giờ. Bạn có thể cảm thấy giống như những bộ xương khô trong mắt nhìn của Êdêkien, “bị mất” và “bị cắt đứt” khỏi Thiên Chúa (37,11). Hoặc có thể bạn đang vật lộn với sự thất vọng hoặc mệt mỏi và cảm thấy như thể bạn sắp cạn kiệt sức lực. Nếu vậy, hãy biết rằng Ngài luôn ở đó, sẵn sàng hồi sinh và làm mới bạn hết lần này đến lần khác.

Và bạn thậm chí không phải đợi cho đến khi cạn kiệt hoàn toàn! Mỗi ngày – mọi khoảnh khắc mỗi ngày – bạn có thể cầu xin Thánh Thần đến và đổ đầy cho bạn quyền năng và ân sủng ban sự sống của Ngài.

Khi bạn cầu nguyện hôm nay, hãy hít thở thật sâu. Hãy tưởng tượng rằng Chúa Thánh Thần đang tràn đầy bạn giống như cách mà không khí tràn vào phổi của bạn. Tiếp tục cầu xin Ngài lấp đầy bạn. Tất cả chúng ta đều cần hơi thở của Thiên Chúa. Chúng ta không thể tồn tại nếu không có nó, và Ngài rất vui khi được lấp đầy chúng ta.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và tràn đầy con ngay hôm nay!

* * *

Mt 22, 34-40

Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi…
và yêu thương tha nhân như chính mình ngươi

Các nhạc sĩ từ lâu đã tuyên bố rằng thứ mà thế giới cần là tình yêu. Nhưng thứ tình cảm cao cả ấy lại có chút mơ hồ về tình yêu trông như thế nào hay yêu một người có ý nghĩa như thế nào. Ngược lại, Chúa Giêsu có sức nặng của hàng ngàn năm mặc khải từ Thiên Chúa hậu thuẩn cho Ngài khi Ngài nói với một số người Pharisêu rằng điều răn lớn nhất là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người lân cận. Bản thân các điều răn giải thích tình yêu là gì và nó trông như thế nào.

Vậy tình yêu trông như thế nào? Đây là một cách để tiếp cận nó.

Hãy nhìn xem Thiên Chúa yêu như thế nào. Ngài giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập và giải cứu mỗi người trong chúng ta khỏi sự kìm kẹp của kẻ thù – những kẻ thù như nỗi đau của các mối tương quan thất bại hoặc bị lạm dụng, đau khổ về thể xác hoặc tình cảm, cay đắng hoặc oán giận.

Nhưng chúng ta yêu mến Thiên Chúa như thế nào? Bằng cách tuyên bố rằng Ngài – không phải các hình thức trốn chạy như rượu, ma túy hoặc nội dung khiêu dâm – có thừa sức mạnh để giải cứu và phục hồi chúng ta. Chúng ta yêu mến Ngài vì chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa sẵn sàng đưa chúng ta ra khỏi khuôn mẫu tội lỗi hoặc thờ ơ, như Ngài đã từng đưa những người được chọn ra khỏi Ai Cập.

Hãy để kiến ​​thức về tình yêu này lấp đầy trái tim bạn. Hãy để nó khiến bạn cảm động để đáp lại Ngài về tình yêu của bạn. Hãy bỏ điện thoại, máy tính, giặt ủi hoặc hóa đơn sang một bên để cầu nguyện và cảm tạ vì tất cả những cách Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu thương của Ngài với bạn. Khi bạn ngợi khen Ngài vì lòng nhân hậu và sự khoan dung của Ngài, bạn đang mở lòng mình để đón nhận nhiều hơn nữa tình yêu của Ngài.

Và chúng ta yêu thương những người lân cận của mình như thế nào? Khi tình yêu thương của Thiên Chúa lấp đầy chúng ta, nó cũng sẽ tràn ra khỏi chúng ta. Nó sẽ mở rộng tâm hồn chúng ta và tăng khả năng yêu thương khiêm nhường hơn và trọn vẹn hơn.

Không chỉ đơn thuần là thực hiện những hành động phục vụ, bạn còn yêu thương những người thân cận của mình bằng cách quan tâm và tôn trọng họ. Bạn yêu thương bằng cách kiềm chế những lời nói giận dữ hoặc những suy nghĩ mang tính dục vọng và xúc phạm. Bạn nhìn mọi người theo cách Thiên Chúa nhìn họ, với tình yêu thương mà Ngài dành cho bạn.

Đúng vậy, thế giới cần tình yêu, và Thiên Chúa đã cho chúng ta thấy nó trông như thế nào. Vì vậy, hãy đón nhận tình yêu đó thường xuyên nhất có thể – và cho đi nhiều hơn nữa!

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con cách yêu thương!

Comments are closed.

phone-icon