Đại hội Gia đình thế giới 2012 tại Milano: Giáo lý chuẩn bị

0

Đại hội Gia đình thế giới 2012 tại Milano: Giáo lý chuẩn bị

Mục lục:

1.Huyền nhiệm Nadaret
2.Gia đình tạo nên sự sống
3.Gia đình sống thử thách
4.Gia đình linh hoạt xã hội
5.Công việc và ngày lễ trong gia đình
6.Công việc: nguồn sống đối với gia đình
7.Công việc: thách đố đối với gia đình
8.Ngày lễ: thời gian dành cho gia đình
9.Ngày lễ: thời gian dành cho Chúa
10.Ngày lễ: thời gian dành cho cộng đoàn.
Chủ đề:
Gia đình, công việc, ngày lễ. Đó là ba từ của chủ đề của Đại hội các Gia đình Thế giới. Ba từ này tạo nên tam thức khởi đi từ gia đình để mở ra với thế giới; làm việc và nghỉ lễ là những cách thức mà gia đình cư ngụ trong “không gian”xã hội và sống “thời gian”nhân văn. Chủ đề này thiết lập mối liên hệ của đôi vợ chồng với các lối sống của họ: cách thức sống các mối quan hệ (gia đình), cư ngụ trong thế giới (công việc) và nhân văn hóa thời gian (ngày lễ).
Các bài giáo lý được chia thành ba nhóm, liên hệ nối tiếp tới gia đình, công việc và ngày lễ, và được giới thiệu bởi giáo lý về lối sống gia đình. Các bài giáo lý này muốn làm sáng tỏ mối liên hệ giữa kinh nghiệm của gia đình và cuộc sống thường ngày trong xã hội và trên thế giới.
Cấu trúc của huấn giáo:
Phần chung A. Bài hát và lời chào mở đầu
B. Cầu xin Chúa Thánh Thần
     
 

Phần riêng

C. Bài đọc Lời Chúa
D. Giáo lý Kinh thánh
E. Nghe Giáo huấn của Giáo hội
F. Câu hỏi để đối thoại theo cặp và theo nhóm
     
Phần chung G. Một cam kết cho đời sống gia đình và xã hội
H. Cầu nguyện tự phát. Kinh Lạy Cha
I.  
Hát kết thúc

UB Mục vụ Gia đình / HĐGMVN

Gioakim Trương Đình Giai chuyển ngữ

(Nguồn: chuongtrinhchuyende.com)

Comments are closed.