Vị Thánh kính ngày 23 tháng 3

0

Turibius of Mongrovejo, Giám mục

Đức Cha Turibius chào đời năm 1538 tại Mayorga, Tây Ban Nha. Ngài được chọn làm Tổng Giám mục thành Lima và làm Vị thánh Bổn mạng của nước Peru. Thánh nhân được chọn làm Tổng Giám mục trong lúc Ngài, một giáo sư thuộc hàng giáo dân, đang giảng dạy luật dân sự và Giáo luật tại Đại học Salamanca.  Năm 1581, Ngài đã đến thành Lima. Tại đây, Ngài đã nhận ra rằng nơi miền đất mấy ngàn dặm vuông phải đối diện với nhiều điều kiện khó khăn, xuất hiện những vấn đề lạm dụng do hàng giáo sĩ và những nhà cầm quyền gây ra. Ngài đã cho xây cất các ngôi nhà thờ, bệnh viện, và nhà dòng. Ngài cũng chuẩn nhận bản giáo lý mới được viết bằng song ngữ Tây – Ấn. Tiếp đến, Ngài tổ chức các hội nghị, hội đồng theo mô hình của Công đồng Tren-tô (1545-1563). Năm 1591, Ngài đã thiết lập chủng viện đầu tiên trên miền đất mới này. Ngài đã giành được phần thắng trong việc đấu tranh cho quyền lợi của thổ dân và say sưa phục vụ người nghèo không biết mệt mỏi. Ngài đã rửa tội cho nửa triệu người, trong đó có thánh Rosa Lima (được kính nhớ ngày 23 tháng tám) và thánh Martin de Porres (được kính nhớ ngày 3 tháng 11). Ngài qua đời ngày 23 tháng 3 năm 1606. Việc tôn sùng Ngài đã trở nên phổ biến rộng rãi ở Châu Mỹ La-tinh trong hơn 3 thế kỷ. Ngày lễ kính nhớ Ngài được ghi trong lịch Công giáo.

Lược dịch : Kim Tuyền – Thỉnh Sinh

Comments are closed.