Vị Thánh kính ngày 24 tháng 3

0

Catherine of Sweden, Viện mẫu

Oscar Romero, Giám mục, Tử đạo

Catherine of Sweden là con gái của Bridget of Sweden (được kính ngày 23 tháng 7) và là Viện mẫu của Đan viện ở Vadstena do mẹ thánh nhân sáng lập. Catherine luôn dõi theo bước chân thân mẫu ngài. Năm 1350, Chị đã theo mẹ đến Rome nơi mà mẹ Bridget nài xin Đức Giáo Hoàng từ Avignon trở về và cũng tại nơi đây Đan viện của Chị được chứng nhận. Những năm ở Rome rất khó khăn. Thành phố thì không an toàn và điều kiện sống khó khăn hơn do Catherine và mẹ người quá quảng đại với người nghèo. Bridget qua đời ở Rome. Trở về Sweden, Catherine xin được làm một tập sinh của Đan viện ở Vadstena nhưng tức khắc Chị đã được công nhận là Viện mẫu. Chị đã tái tổ chức cộng đoàn, và được mời đi Rome để xúc tiến việc phong thánh cho mẹ người. Năm năm qua đi nhưng vẫn chưa nhận được quyết định gì;  Catherine đã trở về quê nhà và đến Vadstena. Chị đã qua đời tại đây ngày 24 tháng 3 năm 1381. Tuy nhiên, trong thời gian ở Rome, chị đã nhận được chứng thư của Đức Giáo Hoàng về việc sắc lập Dòng Brigittine.  Bridget, thân mẫu của chị, đã được phong thánh năm 1391. Catherine, tên của chị, cũng đã được thêm vào trong hàng ngũ các thánh Công giáo; tuy nhiên chị vẫn chưa bao giờ được chính thức phong thánh. Lễ kính nhớ chị chưa có trong lịch Công giáo.

Oscar Romero (1917-1980), Tổng Giám mục San Salvador, chịu tử đạo do Ngài đứng ra bênh vực cho những người nghèo và những người không có quyền lực. Ngài đã bị một vài Giám mục phản đối, nhóm quân đội và tầng lớp giàu có thù ghét, và thậm chí Vatican nghi ngờ về việc làm của Ngài. Những bài giảng hàng tuần của Ngài được phát sóng trên đài El Salvador đều đề cập đến những vi phạm nhân quyền. Một vài tuần trước khi Ngài bị ám sát, Ngài đã gửi một lá thư tới Tổng thống Mỹ – Jimmy Carter kêu gọi chấm dứt việc ủng hộ khối quân sự cho nhà nước đang cai trị ở quê hương Ngài. Ngày 24 tháng 3, trong lúc Đức Tổng Giám mục Romero đang dâng lễ trong ngôi nhà nguyện thuộc bệnh viện của các Chị Dòng kín Carmelite giành cho bệnh nhân ung thư, và đó cũng là nơi Ngài sống, thì một viên đạn đã bắt lửa ở phía sau nhà nguyện. Đức Tổng Giám mục đã bị bắn trúng tâm và chết tức khắc. Dẫu chưa được phong chân phước, nhưng Oscar Romero đã được Anh giáo tưởng nhớ đến hàng năm vào ngày 24 tháng 3.

Lược dịch :  Thùy Hương – Thỉnh Sinh

 

Comments are closed.