Đừng sợ

0

ĐỪNG SỢ

                        Mt 10,26-31Các con ơi! Hãy vững tâm đừng sợ,
Đừng sợ chi những kẻ giết xác mình,
Nhưng phải sợ Đấng xét xử công minh,
Ngài có quyền ném con vô hỏa ngục.
Chúa muốn con sống cuộc đời chính trực,
Không dối gian, không che dấu lỗi lầm,
Dấu người đời nhưng hổ thẹn lương tâm,
Vì chính Chúa biết lòng con tất cả.
Chúa biết con yếu hèn hay vấp ngã,
Nên quan phòng từng nhịp bước con đi,
Con chim Sẻ không dáng kể là gì,
Mà Chúa vẫn dưỡng nuôi và che chở.
Cuộc sống con có vô vàn cách trở,
Có gian nan hay sóng gió ngập tràn,
Dù khổ đau hay xỉ nhục miên man,
Con đừng sợ bởi Chúa luôn dìu dắt,
Ngài quan phòng cho con từng sợi tóc,
Con đừng lo Chúa đã đếm cả rồi,
Ngay chim Sẻ chính Ngài đã dưỡng nuôi,
Con còn quý hơn muôn vàn chim Sẻ.


Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi


Comments are closed.