Dấu ấn

0

Năm mươi năm – hành trình tôi theo Chúa
Điểm dừng chân ghi dấu ấn tình yêu
Khởi đi: tuổi đôi chín ước mơ nhiều…
Từng kỉ niệm chắt chiu: sao kể xiết!

Nhớ ngày ấy ra đi là cách biệt:
Mái gia đình êm ấm có mẹ cha
Như chim trời xoải cánh bay thật xa
Tôi mường tượng lao mình về vô tận…
Chắp đôi tay, cúi đầu, tâm nguyện, khấn:
Trọn một đời với Chúa chẳng ngại chi
Vốn nhát gan, tự nghĩ: Chúa độ trì!
Rất lắm chuyện tu sinh phải thử thách…

Dâng về Chúa hồn hoa đời trong sạch
Vào cõi riêng… lòng hốt hoảng, lo toan
Thấy đời mình như cô bé lọ lem…
Sao tới được Đấng Toàn Năng tuyệt mỹ!
Tư tưởng ấy làm tôi luôn suy nghĩ:
Hồi tục chăng? Thiên Chúa chẳng ưng đâu!
Một lần kia chìm trong nỗi u sầu
Chúa không nỡ … tâm hư hoài thổn thức
Tình thương Ngài tràn ùa vào phá ngục:
“Lịch sử đời con-Thắm đẹp nét son
Được viết bằng dòng máu của Ta đó!”
Nước mắt tôi như thác cao trào đổ
Chân thập tự tôi sấp mặt thật lâu
Cho lệ rơi thấm đẫm sức nhiệm màu…

Từ lúc ấy từng ngày luôn gợi nhớ…
Giêsu ơi, con vô cùng cảm tạ!
Đấng chữa lành-Đấng Cứu độ-Đấng Tình Quân
Thời gian theo nhịp chân bước phong trần
Sáng, mỗi sáng say nhìn Mình Máu Chúa:
Khi chủ tế giơ cao Bánh Thánh Thể
Máu Giêsu trào đổ…Chén dâng lên
Là nguồn suối thanh tẩy tấm linh hồn
Và thấu cảm tình Người treo Thập giá

Nhận diện ngay: bản thân- chính con nợ
Nợ ân tình- nợ máu trả sao đây?
Nguyện một đời dâng hiến từng phút giây
Dù hèn yếu Chúa yêu thương nhận đón.

Sr. Hương Mai

Comments are closed.