Hình ảnh các nghi thức và Tang lễ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thương (Thuận)

0

CỬ HÀNH CÁC NGHI THỨC VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG

NỮ TU MARIA NGUYỄN THỊ THƯƠNG ( THUẬN )

Cùng với Chị Maria, chúng ta cảm tạ Chúa, vì suốt cuộc lữ hành đức tin của Chị là những chuỗi ngày ân sủng và tình thương quan phòng diệu kỳ của Chúa, để giữa những truân chuyên của cuộc sống, Chị Maria vẫn một lòng tín trung, như người tôi tớ sẵn sàng đón chờ giờ Chúa đến, bằng cuộc sống quên mình, âm thầm nương thân nơi nhà Chúa, chấp nhận trở nên người bé nhỏ để phục vụ Chúa qua anh chị em.

Và hôm nay, tiếng gọi trời cao đã mời gọi chị Chị về quê trời vinh hiển, đến với Đấng mà trọn đời chị thiết tha yêu mến.

Sáng sớm tinh mơ, thi hài Chị Maria được chuyển từ nhà An Dưỡng qua Hội trường 2000

Hiệp chung tâm tình cảm tạ, chúng ta dâng lên Chúa lời tri ân từ sâu thẳm linh hồn của muôn cõi lòng, và nguyện cầu Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, là Cha nhân hiền, thứ tha lầm lỗi cho Chị Maria trong thân phận mỏng dòn và cho Chị được tham dự vào sự sống của Cha, được hưởng hạnh phúc trong tình yêu phụ tử của Cha trong cõi vĩnh hằng.

Bề trên Tổng quyền cử hành nghi thức Tẩm liệm và Nhập quan

Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta tiếp tục dâng những hy sinh và lời cầu nguyện cho chị Maria sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Bề trên Tổng quyền cử hành nghi thức Tiễn biệt và Dập mạch

Thánh lễ An táng của Chị do Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú chủ sự, cùng với cha phụ tá Giám tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam – Cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, cha Đaminh Nguyễn Tuấn Thời (cháu của Chị Maria Thương) giảng lễ, và rất nhiều cha anh trong gia đình Đa Minh Việt Nam cùng quý cha trong hạt Tân Mai đồng tế.

Sơ Bề trên Tổng quyền dâng lời cám ơn Đức Ông, Cha Phụ tá Giám Tỉnh, quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn

Cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng – phụ tá Giám tỉnh, cử hành nghi thức từ biệt

Ngày tiễn chị về nơi vĩnh cửu, trời nắng đẹp và trong xanh. Quả thật, Chị đã sống đẹp đời người và đời nữ tu tốt lành. Vì thế Chúa đã ban cho Chị tất cả những gì tốt nhất và đẹp nhất trong cuộc sống cũng như lúc chị qua đời.

Cha Phó Giáo xứ Đaminh cử hành nghi thức hạ huyệt

Xin tạ ơn Chúa vì bao điều thiện hảo Chúa dành cho Chị Maria và qua Chị Chúa cũng ân ban phúc lành cho Hội Dòng. Xin Chúa tiếp tục thi ân cho Hội Dòng và ban cho Chị sớm được hưởng kiến tôn nhan Chúa.

Xin nhấn vào đây để xem hình, chuyển thi hài Chị Maria qua Hội trường

Xin nhấn vào đây để xem hình, các giờ cầu nguyện cho Chị Maria

Xin nhấn vào đây để xem hình đầy đủ, nghi thức tẩm liệm

Xin nhấn vào đây để xem hình đầy đủ, nghi thức tiễn biệt và dập mạch

Xin nhấn vào đây để xem hình đầy đủ Thánh Lễ an táng

Ban Truyền Thông

Comments are closed.