Thơ: Chữ Tu

0

48

Đi TU đâu phải đi
Đi tu để giống Giêsu mọi điều
Thế nhưng có kẻ vẫn liều
Tu lâu rồi lại hóa kiêu khác thường
Vẫn còn chiên lạc xa đường
Chỉ gần chiên mập, vô cùng béo ngon
Chiên gầy, chiên ghẻ héo hon
Sao không tìm kiếm, không gần gũi chiên?
Đâu rồi phục vụ nhiệt tâm (1)
Đâu rồi khiêm hạ, nỗi niềm ngày xưa?
Đi tu để giống Giêsu
Thế mà sao lại giống như nịnh thần (2)
Chủ chiên phải chết vì chiên
Để chiên được sống an tâm, dồi dào (3)
Biết chạnh lòng, biết thương yêu
Nếu như “kẻ lạ”, chiên đâu nghe lời (4)
Gương Kolbe thật tuyệt vời (5)
Cassaigne Giám mục quên đời vì chiên (6)
Linh mục Bửu Diệp quên thân (7)
Chủ chiên “chính hiệu” vì chiên liều mình
Cuộc đời lớn nhất chữ tình
Ai dám liều mình, tình lớn nhất thôi (8)
Chiên đau, chiên khổ khắp nơi
Xin đừng “hút máu”, chiên chơi vơi buồn!
Chủ chiên đừng hóa thợ chiên
Kẻ chăn thuê chẳng dám quên đời mình
Giêsu Mục Tử Nhân Lành
Mong chiên, mong chủ đều thành thánh nhân
Thầy ơi, tha thứ chúng con
Từ nay xin hứa quyết tâm NÊN NGƯỜI

TRẦM THIÊN THU

……………………………………………………………….

(1) Mt 20:28 – Phục vụ chứ không hưởng thụ.
(2) Dịp tấn phong 19 hồng y hồi tháng 2-2014, ĐGH Phanxicô đã nói: “Chư huynh là các tôi tớ chứ không là những nịnh thần” (servants, not courtiers).
(3) Ga 10:10.
(4) Ga 10:5.
(5) Thánh Lm Maximilian M. Kolbe (OFM, 1894–1941) chết thay người bạn tù.
(6) Gm Jean Cassaigne (Pháp, 1895-1973) chết với các bệnh nhân phong Di Linh.
(7) Lm P.X. Trương Bửu Diệp (Việt Nam, 1897-1946) chết thay đoàn chiên.
(8) Ga 15:13.

Comments are closed.