Thơ: Đầu năm

0

ĐẦU NĂM

“Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng” (Kh 22:13)

Đầu ngày, đầu tháng, đầu năm
Vui, buồn thì cũng vẫn Xuân thật rồi
Dù ai khóc, dẫu ai cười
Thì Xuân hóa Tết – Luật Trời xưa nay
Hai đầu như một sợi dây
Một đời, hai cõi – chuyện loài nhân gian
Thời gian lặng lẽ trôi dần
Mau qua ngày Tết, rồi Xuân chẳng còn (1)
Ngắn vui mà lại dài buồn
Kiếp người là thế cho tròn tháng năm (2)
Trọn đời chỉ một điều cần
Đó là chữ Phúc gắn trên áo đời
Giặt cho sạch vết loài người
Tết mừng vĩnh viễn trên Trời mới Xuân (3)
Đầu ngày, đầu tháng, đầu năm
Cầu xin Thiên Chúa ban ơn dồi dào
Sống vuông tròn nghĩa thương yêu
Đẹp mùa Xuân mới, tươi màu Thánh Ân

TRẦM THIÊN THU
Sáng Mồng Một Tết Kỷ Hợi – 2019

(1) Hc 18:26 – “Từ sáng sớm tới chiều tà, thời gian thay đổi; trước mặt Đức Chúa, tất cả đều mau qua”.
(2) Mt 6:34 – “Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”.
(3) Kh 22:14 – “Phúc thay những kẻ giặt sạch áo mình, để được quyền hưởng dùng cây Sự Sống và qua cửa mà vào Thành!”.

Comments are closed.