Thơ: Dấu chân Tin Mừng

0

Năm xưa Chúa xuống cõi trần,
Sống đời tự hủy làm thân loài người.
Suy tư cảm nghiệm không ngơi,
Tình thương Chúa mãi diệu vời cao siêu.
Kiếp người vất vả bao nhiêu,
Lo toan cuộc sống, chắt chiu từng ngày.
Tin Mừng Chúa đến hôm nay,
Rao truyền chân lý, phúc thay cho người.
Khổ đau gian khó Ngài ơi?
Con đây yếu đuối chơi vơi giữa đời.
Dâng Ngài sướng khổ đầy vơi,
Cùng Ngài sánh bước khắp nơi Tin Mừng.

Maria Anh Thư (Thỉnh Sinh)

Comments are closed.

phone-icon