Thơ: Cầu Chúa chiên

0

CẦU CHÚA CHIÊN


[Niệm ý Lc 15:4-7 ≈ Mt 18:12-14]

Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Hậu
Tìm chiên lạc khắp chốn dẫu ngày đêm
Để lại đó bầy chiên cả trăm con
Tìm cho được chỉ một con bị lạc

Tìm được rồi đặt nó lên vai vác
Về đến nhà còn thết đãi tiệc vui
Vì chiên mất mà lại tìm thấy rồi
Thật hạnh phúc, mọi người cùng chia sẻ

Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi ẩn trú
Nơi an toàn cho linh hồn nghỉ ngơi
Nơi tắm gội cho linh hồn sáng ngời
Vết tội nhơ được Máu Thánh tẩy sạch

Đừng thất vọng thấy mình dơ bẩn nhất
Cứ thành tâm sám hối, Chúa tha ngay
Biết sửa chữa khi nhận biết mình sai
Đến muôn đời Chúa trọn tình thưng xót

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết
Luôn tin tưởng vào tình thương của Ngài
Dù đời con ô uế vết tội đầy
Xin thương xót cứu con thêm lần nữa

Xin giúp con biết yêu thương như Chúa
Biết sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai
Nhất là những người đau khổ, đắng cay
Người thấp cổ, bé họng, người nghèo khó,…

          TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – 2019

Comments are closed.

phone-icon