Thơ: Thánh Linh hiện xuống

0

THÁNH LINH HIỆN XUỐNG

“Bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy,
thì Thầy cũng sai anh em,
Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần,
Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha,
Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
(X.Ga.20,21-23)

BÌNH minh chiếu tỏa khắp nơi,
AN vui hạnh phúc cho người lòng ngay.
CHO con yêu Chúa nồng say,
ANH Simon được Cha Thầy ưu tiên.
EM ơi hãy nhớ đừng quên,
NHƯ lời Thầy dạy hãy nên thiện toàn.
CHÚA cho ta được bằng an,
CHA là Thiên Chúa Đấng ban sương trời.
ĐÃ cho Con Một cứu đời,
SAI làm nhân chứng cho người hôm nay.
THẦY thương hết những người này,

THÌ anh em hãy mua ngay thứ gì!
THẦY không nỡ để họ đi,
CŨNG không để họ về khi đói lòng.
SAI đi gặt lúa ngoài đồng,
ANH Esau có bộ lông trên người.
EM Giacóp mặt sáng tươi,

ANH đổi bát cháo, em thời trưởng nam!
EM lãnh phần phúc Chúa ban,
HÃY cho em đứng lên làm anh mau!
NHẬN làm trưởng tử vương hầu,
LẤY sinh khí Chúa, không đâu sánh bằng!
THÁNH danh Thiên Chúa toàn năng,
THẦN dân kính Chúa, Người hằng chở che!

ANH Cain hãy lắng nghe,
EM anh, anh giết! Ai về cùng anh?
THA cho với tấm lòng thành,
TỘI chưa đáng chết, ta đành bỏ qua!
CHO làm con cái trong nhà,
AI yêu mến Chúa mới là người khôn!

THÌ con dâng cả xác hồn,
NGƯỜI thương đón nhận và luôn ân cần.
ẤY là phúc trọng vô ngần,
ĐƯỢC đi theo Chúa muôn phần thảnh thơi!
THA là nghĩa cử cao vời!

ANH làm nhân chứng cho Lời Yêu Thương!
EM đi theo Chúa là Đường!
CẦM cày quay lại tỏ tường thất trung!
GIỮ lòng chung thủy đến cùng,
AI thuộc về Chúa kiên trung vững bền.

THÌ Chúa nhớ mãi chẳng quên,
NGƯỜI ban ơn phúc,được nên giống Người.
ẤY là an ủi tuyệt vời!
BỊ lên án chết, vì ngươi tội tình!
CẦM đèn đón Đấng uy linh,
GIỮ lòng trong trắng nguyên trinh theo Người.

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.

phone-icon