Thơ: Chín Thuở Mười Thời

0

Luyến lưu Tháng Chín nắng mưa
Lá bay theo gió, mùa Thu giật mình
Thiên nhiên luôn đúng quy trình
Là chính ân tình Thiên Chúa xót thương
Quy trình tiền định quan phòng
Mười hai tháng cứ xoay vòng đều nhau
Luân phiên ngày trước, ngày sau
Nối nhau cho đủ sớm chiều quanh năm
Khi vui rồi lại lúc buồn
Thất tình biến đổi nhịp tim con người [1]
Giã từ Chín để đón Mười
Chưa kịp mỉm cười, trời đã tối mau [2]
Mân Côi gõ nhịp mến yêu
Hạt đời liên lỉ nối nhau thành vòng
Canh tân, sám hối thật lòng
Mẹ thương dìu bước theo Đường Giêsu
Ca dao đời hóa khúc ru
Thương nhau suốt cả bốn mùa trần ai
Ầu ơ… chín thuở, mười thời
Cùng nhau hòa khúc Mân Côi diệu kỳ

TRẦM THIÊN THU
Giao Nguyệt Chín Mười – 2019

[1] Hỉ, Nộ, Ai, Lạc, Ái, Ố, Dục.
[2] “Tháng Mười chưa cười đã tối” – tục ngữ Việt Nam.

Comments are closed.