Thơ: Kinh Ngọc Tháng Mười

0

Kinh Lạy Cha là hạt ngọc thứ nhất
Là khuôn mẫu cầu nguyện Chúa đã truyền
Kinh Kính Mừng là lời của Sứ Thần
Và lời cầu thiết tha của Giáo Hội

Kinh Sáng Danh chúc tụng Chúa tuyệt đối
Một Thiên Chúa duy nhất có Ba Ngôi
Đấng Tự Hữu, Hằng Sống, dựng muôn loài
Lòng Thương Xót luôn dành cho nhân loại

Lời cầu đẹp được Đức Mẹ truyền dạy
Cho ba trẻ ở làng Fatima
Xin cho các linh hồn được thứ tha
Và mọi người cũng được ơn tha tội [1]

Những Hạt Ngọc mang tâm tình sám hối
Kết triều thiên dâng kính Mẹ Tháng Mười
Kinh giản dị, bình dân, nhưng tuyệt vời
Cứu chính mình và cứu mọi người khác [2]

TRẦM THIÊN THU
Khởi đầu Tháng Mười – 2019

[1] Ngày 13-7-1917, Đức Mẹ dạy cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu các linh hồn cho khỏi hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.”

[2] “Kinh Mân Côi là phương pháp cứu rỗi chắc chắn nhất.” (Thánh GH Gioan Phaolô II – Tông thư “Rosarium Virginis Mariae”, 16-10-2002)

Comments are closed.