Anh em … đã trở thành nô lệ của Thiên Chúa – SN theo “The Word Among Us” ngày 24.10.2019

0

Suy niệm: Rm 6,19-23

Chế độ nô lệ là một tội ác khủng khiếp. Nó đã luôn luôn là tội ác và nó sẽ luôn luôn là thế. Bị làm nô lệ nghĩa là phải chịu đựng về thể lý và cảm xúc. Các nô lệ không có tự do; họ không phải là chính mình. Vậy tại sao Thánh Phaolô lại gọi chính mình và các Kitô hữu khác “nô lệ của Thiên Chúa” (Rm 6,22)? Và tại sao ngài có thể nói rằng Chúa Giêsu đã mặc lấy “thân nô lệ” khi Người trở thành một con người (Pl 2,7)? Đây là một thí dụ khác về cách Thánh Kinh mang những dự tính và triết lý của chúng ta và làm đảo ngược chúng.

Điều đầu tiên cần nhớ là Chúa Giêsu đến trần gian để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, đó là sự nô lệ mà mỗi con người đang trải nghiệm. Và thứ hai, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta quà tặng của ý chí tự do, do đó, điều cuối cùng Chúa muốn là lấy sự nô lệ đó đi. Thay vào đó, Chúa cho phép chúng ta lựa chọn có đi theo Chúa hay không và nếu chúng ta chọn lựa phục vụ Chúa thì chúng ta sẽ phục vụ Ngài như thế nào.

Đây chính là lý do tại sao Phaolô nói với chúng ta thể hiện chính mình bằng sự lựa chọn của chúng ta là “nô lệ cho sự công chính” (Rm 6,19). Ngài thúc giục chúng ta tự do lựa chọn để làm theo lệnh của Thiên Chúa và tìm kiếm thánh ý của Ngươi.

Tuy nhiên, tại sao bất cứ ai đã được giải thoát khỏi một loại nô lệ – nô lệ cho tội lỗi –lại muốn tham gia vào một hình thức nô lệ mang tính đe dọa cuộc sống và áp bức khác? Họ sẽ không như thế! Các chế độ nô lệ mà Phaolô có trong tâm trí thì hoàn toàn khác. Đó là một sự nô lệ của tình yêu. Đó là sự phục vụ sinh ra từ lòng biết ơn và khiêm tốn, không phải vì sự ép buộc và lạm dụng. Đó là một quà tặng tự nguyện hiến dâng cuộc sống của chúng ta cho Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta tất cả mọi sự.

Đây là loại nô lệ mà chúng ta lựa chọn mỗi ngày. Mỗi lần chúng ta cảm thấy bị cám dỗ nhưng dù sao chúng ta vẫn quay sang Chúa, là chúng ta đang lựa chọn làm nô lệ cho Chúa. Khi chúng ta sẵn sàng hy sinh vì gia đình của chúng ta để không làm bất cứ điều gì chúng ta muốn, chúng ta đang lựa chọn làm nô lệ cho tình yêu. Khi chúng ta gìn giữ miệng lưỡi của chúng ta, chúng ta lựa chọn để tha thứ, hoặc nói không với sự oán giận, chúng ta đang lựa chọn kiểu nô lệ mà Phaolô nói tới. Và kết quả là gì? “Sự sống đời đời” (Rm 6,23)?

Phụng sự Thiên Chúa cách tự do là một trong những quà tặng vĩ đại nhất mà chúng ta có thể dâng cho Người. Đó cũng là món quà duy nhất có sự đáp trả vô giá. Mỗi ngày chúng ta có thể nói với Chúa: “Lạy Chúa, con muốn phục vụ Chúa. Con muốn vâng lời Chúa. Con cám ơn Chúa vì đã yêu thương con vô cùng. Đó là vinh dự của con để yêu lại Chúa”.

“Lạy Chúa, xin hãy chỉ cho con cách sử dụng tự do của con để phục vụ Chúa”.

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon