Thơ: Kinh Nguyện Khiêm Nhường

0

Kính Mừng… rồi lại Kính Mừng…
Những lời chúc tụng xoay vòng Mân Côi
Kinh Hoa Hồng sắc thắm tươi
Năm châu kết nối những lời Thánh Kinh
Kinh Thiêng thắm đượm ân tình
Tình Chúa nhân lành, Tình Mẹ từ bi
Tình người tha thiết thứ tha
Mân Côi lần mãi vẫn chưa thỏa lòng
Sông ân biển tứ tuôn dòng
Mân Côi thầm nguyện, khiêm nhường tín nhân

TRẦM THIÊN THU
Lễ Đức Mẹ Mân Côi, 7-10-2019

Comments are closed.

phone-icon