Thơ: Miệt Mài

0

Miệt mài tìm kiếm Chúa Con
Đi theo ánh sáng đức tin soi đường
Gian nan cuộc sống đời thường
Lên ghềnh, xuống thác, gió sương bốn mùa
Thế mà các đạo sĩ xưa
Kiên trì tìm Chúa, đường xa miệt mài
Ai tìm thì được gặp Ngài
Được Ơn Cứu Độ, sống vui an bình
Miệt mài theo ánh đức tin
Cầu xin được thấy Tôn Nhan Chúa Trời
Gặp Ngài qua những con người
Bình dị giữa đời là mỗi tha nhân
Miệt mài yêu mến thành tâm
Dù người xa lạ, chẳng quen biết gì
Yêu thương như Chúa nhân từ
Quyết tâm hoàn thiện cho vừa lòng Cha [*]

TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 5:48 – “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Comments are closed.

phone-icon