Đức Chúa … xưng danh Người – Lễ Chúa Ba Ngôi

0

Đức Chúa … xưng danh Người (Xh 34,5)

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao Giáo Hội lại chọn một số bài đọc cho những ngày lễ đặc biệt của mình? Như ngày lễ hôm nay chẳng hạn. Giáo Hội dành ngày hôm nay để mừng trọng thể Chúa Ba Ngôi, nhưng chúng ta không tìm thấy một chỗ nào trong những bài đọc này có được sự giải thích rõ ràng về học thuyết đức tin cốt yếu này của chúng ta.

Chẳng hạn, trong bài đọc thứ nhất, ông Môsê thực sự nhìn thấy Thiên Chúa và nghe Người công bố về danh của Người: Yavê. Ông cũng được biết Thiên Chúa này là ai: “Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa “ (Xh 34,6). Đây là những chân lý ý nghĩa, nhưng không có gì nói về Ba Ngôi.

Giả định, ba Ngôi Vị của Ba Ngôi xuất hiện trong bài đọc thứ hai, nhưng chỉ trong hình thức chúc lành cuối cùng từ vị tông đồ Phaolô. Và dường như chỉ tập trung vào ân sủng, tình yêu và tình bạn hữu hơn là vào những chân lý về ba Ngôi Vị trong một Thiên Chúa.

Rồi trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh tông đồ Gioan nói với chúng ta về cách thức Thiên Chúa yêu thương dân Người – qua sự khiêm tốn, hy sinh và sự tự hiến. Thánh Gioan nói với chúng ta về một Thiên Chúa, Đấng “sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3,17).

Như thế tại sao chúng ta có những bài đọc này cho ngày lễ hôm nay? Bởi vì tâm điểm của ngày lễ hôm nay không phải là một giải pháp cho vấn đề nan giải mang tính toán học về việc làm sao Thiên Chúa có thể là ba trong một. Đúng hơn, đó là một mầu nhiệm về Thiên Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, Đấng là Chúa Ba Ngôi của các Ngôi Vị Thiên Chúa, hằng yêu thương chúng ta và ao ước mạc khải chính mình cho chúng ta. Đó là lời hứa rằng sự mạc khải của Người có sức mạnh làm mềm lòng và chữa lành linh hồn chúng ta.

Một Thiên Chúa giàu lòng xót thương và nhân ái. Một Thiên Chúa không ngừng ban phúc lành. Một Thiên Chúa cứu độ chứ không kết án. Đây là những chân lý về Chúa Ba Ngôi mà Người muốn mạc khải cho bạn trong ngày lễ tuyệt vời này. Những chân lý này có thể trở thành nền tảng cho mọi khía cạnh của cuộc đời bạn. Hãy để Chúa xưng danh của Người cho bạn.

“Lạy Chúa, xin hãy giúp con sống mỗi ngày trong danh của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.

 

Theo The Word Among Us

Nguồn: https://wau.org/meditations/2020/06/07

  Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.