Thơ: Lời Kinh Tha Thiết

0

Lời tình của Chúa Giê-su
Mời ai vất vả, nặng nề lo âu
Giữa đời ngang dọc khổ đau
Mau về với Chúa thương yêu đỡ đần
An toàn ẩn náu Thánh Tâm
Học bài khiêm hạ, nhân hiền, thứ tha
Chuyện đời cứ để đời lo
An tâm bên Chúa chuyện trò tình yêu
Lo hoài cũng có được đâu
Chúa Cha biết rõ mọi điều, khỏi lo! [*]
Lời Tình Tháng Sáu thiết tha
Mau về với Chúa hưởng Mùa Hồng Ân
Vui mừng như Thánh Gio-an
Tựa vào ngực Chúa nghe tim rộn ràng

TRẦM THIÊN THU
Miền Tháng Sáu – 2020
[*] Mt 6:8 – “Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.”

Comments are closed.