Thơ: Tấm Bánh Tên Giêsu

0

Trong hình bánh đơn sơ và gần gũi
Chúa Giêsu hiện diện trên bàn thờ
Ngài ở đó – lặng lẽ đến không ngờ
Không một chút vinh quang hay quyền thế

Tấm bánh Giêsu mỏng manh nhỏ bé
Chẳng ồn ào nhưng sâu lắng chờ mong
Ngài ở đó – cứ kiên nhẫn đợi trông
Ngài chờ con, chờ nhân gian trở lại

Tấm bánh Giêsu, yêu không ngần ngại
Chấp nhận biến tan giữa lòng nhân thế
Gọi mời con ra khỏi chốn u mê
Trở nên tấm bánh sẻ chia cho đời….

Mây Biếc

Comments are closed.