Thơ: Đời Thiếu

0

Phàm nhân thiếu thốn đủ điều
Đôi khi có kẻ làm liều, ác ôn
Mưu mô lừa lọc, bất nhân
Trộm ngang cướp dọc, hại đêm phá ngày
Người lành ngậm đắng nuốt cay
Chơi vơi bể khổ, đọa đày gieo neo
Con xin Thiên Chúa hai điều
Chẳng dám xin nhiều, lạy Chúa từ nhân!
Hai điều xin miễn cho con
Tay Ngài đừng nặng đè lên phận này
Kẻo con hoảng sợ đêm ngày
Và con không sợ thấy Ngài nhìn con [1]
Ngài theo tội, phúc định phân
Quyền uy Ngài nắm nhưng luôn nhân từ [2]
Mai đây con phải ra đi
Theo lời Ngài gọi giã từ trần gian
Những ngày hơi thở vẫn còn
Giúp con chân thật, đừng tham lam gì
Không gian dối, chẳng lọc lừa
Giúp con có thể tự lo cho mình
Không giàu để khỏi bạc tình
Không nghèo khó quá mà sinh gian tà [3]
Khó khăn con chẳng ngại chi
Nhưng đừng bỏ mặc con đi một mình
Giúp con hướng thiện tâm thành
Làm nhiều, ít nói, mong vinh danh Ngài
Cầu xin Đức Mẹ nắm tay
Dẫn con đi trọn tháng ngày mến tin

TRẦM THIÊN THU

[1] G 13:20-21 – “Chỉ xin Chúa miễn cho con hai điều này thôi, và con sẽ không trốn để khỏi giáp mặt Ngài: Xin đừng để tay Ngài đè nặng lên con, và đừng làm con kinh hoàng sợ hãi.”

[2] Tv 62:12-13 – “Lạy Thiên Chúa, một lần Ngài phán dạy, con nghe được hai điều, rằng: Ngài nắm quyền uy và giàu lòng nhân hậu; rằng: Ngài theo tội, phúc mà thưởng phạt mỗi người.”

[3] Cn 30:7-9 – “Con chỉ xin hai điều, Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt: Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa. Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có; chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng, kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói: Đức Chúa là ai vậy? Hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con.”

Comments are closed.

phone-icon