Thơ: Hãy Theo Thầy

0

Tôi viết lên tâm tình giờ suy niệm,
Lời mời gọi thân thiết của Người yêu,
“Hãy theo Thầy”, đáp dứt khoát một điều,
Tôi cất bước để đi vào Tu Viện.

Một cuộc sống hiến dâng đầy thánh thiện,
Và êm đềm trong đời sống Thỉnh sinh,
Rất đơn sơ, luôn tu học nhiệt tình,
Học thuộc hết nội quy của Đệ tử.

Khi thuộc rồi tôi luôn luôn tuân giữ,
Không khó gì khi tôi đã quyết tu,
Rồi tiếp tục với ý thức giã từ,
Bỏ tất cả để tôi đi theo Chúa.

“Hãy theo Thầy”, lại thêm một lần nữa,
Chúa gọi tôi vào đời sống Tập sinh,
Huấn luyện tôi trở nên bóng, nên hình,
Như Giêsu quên mình vì sứ vụ.

Sau một năm khi đã được cắt tỉa,
Lời mời gọi ban đầu lại vang lên,
“Hãy theo Thầy”, tôi thắp sáng ngọn đèn,
Bước theo Ngài trong ngày tôi Tiên Khấn.

Sau khi khấn Chúa đưa vào Sứ mạng,
Trao cho Lời, tôi gieo khắp mọi nơi,
Trong sứ vụ của Người đi trao Lời,
Đã nhiều lần tôi trượt chân vấp ngã.

Vì yếu đuối, vì giấc mơ tan vỡ,
Vì những lần không được theo ý riêng,
Tôi thất vọng muốn về thế gian liền,
Nhưng lại vang lên tiếng Chúa mời gọi.

“Hãy theo Thầy”, tình yêu Thầy đang đợi.
Thầy muốn con đến ở với Thầy luôn,
Tuyên lời Vĩnh Thệ giọt lệ nhỏ tuôn,
Để trọn đời yêu Thầy dù Thập Giá.

Lời mời gọi ngày xưa vẫn còn đó,
Bước theo Thầy dù thách đố luôn theo,
Nguyện sống trinh trong, vâng phục, khó nghèo,
Bước theo Thầy con xin ơn bền vững.

Còn như ý riêng hằng luôn luyện quyện,
Bước theo Thầy sẽ bị cột chặt thôi,
Thập Giá kia đóng đinh chặt vào rồi,
Con theo Chúa tự do và hạnh phúc.

Con vui tươi trên bước đường theo Chúa,
Và cuộc đời sẽ mãi mãi bình an,
Ơn Chúa theo con ngày tháng ngút ngàn,
Lời đáp trả: Này đây con xin đến.

Nt. Maria Angela Vũ Thùy Trang (Trọng – U 80)

Comments are closed.

phone-icon