Thơ: Hai nửa Mân Côi

0

Lạ lùng hai nửa Mân Côi
Sứ thần Thiên Chúa cất lời truyền tin
Vui mừng Giáo Hội mến tin
Cầu xin Đức Mẹ giữ gìn, chở che
Mân Côi hai nửa diệu kỳ
Êm đềm như nhạc và thơ quyện vào
Râm ran buổi sáng, buổi chiều
Xác hồn hai nửa tin yêu dâng lời
Nhiệm mầu hai nửa Mân Côi
Bốn Mùa luân chuyển suốt đời tín nhân
Nữ Vương ban sự bình an
Xin cho thế giới chung niềm kính tôn
Tự do hòa nhịp đức tin
Vinh danh Thiên Chúa, bình an loài người

TRẦM THIÊN THU
Tháng Mười – 2020

Comments are closed.