Kịch ngắn: MẸ TÔI

0
Mời Quý vị cùng xem Kịch ngắn: MẸ TÔI – do các em Thỉnh Sinh trình diễn nhân ngày 20.11
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta có những người Thầy đầu tiên trong cuộc đời. Đó chính là Ba Mẹ! Xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên các Ngài!

Comments are closed.