Nguyện Cầu

0

Mỗi khi chán nản cô đơn
Con ngồi bên Chúa thân thưa đôi lời
Lạy Cha Đấng ngự trên trời
Xin Ngài thương đoái phận con mỏng dòng
Đời con chẳng được vuông tròn
Bao phen vấp ngã vẫn còn sân si
Nỗi buồn thấm ướt hàng mi
Đêm đen tăm tối một mình đơn côi
Đôi lời dâng Chúa, Chúa ơi!
Xin Ngài tháo cởi tơ đời rối ren
Để con thưa tiếng Amen
Trọn bề phó thác vững niềm tin yêu.

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Cảnh (Học Viện)

Comments are closed.

phone-icon