Thơ: Mùa Canh Tân

0

Tân niên Phụng Vụ lại về
Đón Ơn Cứu Độ, mong chờ Ngôi Hai
Linh liêng cơ hội đổi đời
Canh tân lối sống theo lời Thánh Kinh
Đêm ngày sám hối, hy sinh
Yêu thương, hy vọng, lặng thinh, nguyện cầu
Gieo sương đi, hỡi trời cao!
Mưa công chính xuống dạt dào, mây ơi!
Đất sinh mầm phúc cứu đời
Chính trực tuyệt vời cũng sẽ vươn lên [*]
Giao mùa Phụng Vụ luân phiên
Đón chào Tết Thánh, hân hoan mọi người

TRẦM THIÊN THU
Tân Niên Phụng Vụ – 2021
[*] Is 45:8 – “Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính; đất mở ra đi cho nẩy mầm ơn cứu độ, đồng thời chính trực sẽ vươn lên.”

Comments are closed.