Thơ: Thắp sáng Mùa Vọng

0

Trần gian hun hút mịt mù
Phàm nhân không thấy bến bờ nơi đâu
Tháng ngày vướng víu khổ đau
Giằng co hồn – xác, sớm chiều chơi vơi
Giữa tăm tối của cuộc đời
Đức tin là ánh sáng soi lối đường
Miệt mài ngày tháng chờ mong
Xin ơn kiên vững, tín trung suốt đời
Hồng ân Thiên Chúa sáng soi
Sống Mùa Vọng – sống cuộc đời tín nhân
Đức tin soi sáng đường trần
Chờ Con Thiên Chúa đến ban an bình

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon