Đức Giêsu hằng sống để cầu bầu cho chúng ta – SN ngày 21.01.2021

0

Suy niệm: Hr 7,25-8,6

Chúa Giêsu hằng sống để cầu bầu cho bạn. Ngay cả trong ngày tồi tệ nhất của bạn, khi cơn nóng nảy của bạn bùng lên hoặc bạn đã uống quá say, khi sự cay đắng sôi sục bên trong bạn hoặc bất cứ điều gì bạn phải vật lộn với đầu óc xấu xa của nó, Chúa Giêsu đang cầu bầu cho bạn. Hãy viết nó ra giấy: “Chúa Giêsu cầu bầu cho tôi”. Ngài tiếp tục kêu lên với Cha mình: “Xin tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Đó là nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta. Nó cho chúng ta sự tự tin khi đến gần Ngài, vì biết, như Thánh Phanxicô đệ Salê đã viết, rằng “Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta, và chúng ta sẽ làm tốt hơn”.

Chúng ta sẽ làm tốt hơn vì giờ đây Chúa Giêsu đang cầu bầu cho chúng ta với tư cách là vị Thượng tế và là Đấng trung gian của một giao ước mới và tốt hơn. Ngài đến gặp Cha và xin Cha tha thứ cho những lỗi lầm và thiếu sót của chúng ta. Ngài đứng đó, cầu xin Cha nhân từ thương xót chúng ta và cầu xin Thiên Chúa của mọi sự an ủi để an ủi chúng ta khi chúng ta tìm cách yêu thương và phục vụ Ngài. Chúa Giêsu không rình xem chúng ta có xoay sở để sống tốt hơn không, mà Ngài đang giúp chúng ta làm điều đó!

Chúa Giêsu đưa bạn đến với Thiên Chúa và cầu xin Ngài giúp đỡ để bạn trở nên thánh thiện như Ngài. Ngài cầu xin Cha lòng thương xót, sự hướng dẫn và sức mạnh mà bạn cần để thực hiện trong đời sống đức tin của mình. Ngài cầu xin cho bạn – liên tục và mãi mãi – với một tình yêu và sự quan tâm lâu dài dành cho bạn. Ngài ở đó vào phút này, mang bạn và những nhu cầu của bạn đến với Cha, bởi vì Ngài biết bạn không thể tự mình làm điều đó. Ngài cam kết điều đó với bạn.

Hãy nghĩ về một lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn gặp khó khăn. Đó có thể là một mối quan hệ khó khăn hoặc nghi ngờ hoặc sợ hãi. Bây giờ hãy hình dung Chúa Giêsu đang giữ nó trong tay và dâng lên Chúa Cha. Hãy cảm tạ Chúa Giêsu đã cầu bầu cho bạn. Cảm tạ Ngài đã giúp bạn vượt qua lĩnh vực đó. Hãy tin tưởng Ngài sẽ ban ơn cho lĩnh vực đó và sau đó tìm kiếm những ý tưởng, hướng đi và cơ hội mới có khả năng thay đổi. Hãy đón nhận chúng, suy nghĩ về cách tốt nhất để tiến hành (không phải lúc nào cũng khôn ngoan khi vội vàng lao về phía trước) và làm theo chúng khi có thể. Chúa sẽ giúp bạn; bạn sẽ làm tốt hơn.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa! Con tin rằng qua sự cầu bầu và giúp đỡ của Chúa, con sẽ làm tốt hơn.

Nguồn: the word among us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.