Thơ: Giêsu người bạn thân ơi!…

0

Giêsu người bạn thân ơi!…
Người là Thiên Chúa ngàn đời hiển vinh.
Chỉ vì cứu chuộc sinh linh,
Tình yêu trao tặng đời mình hiến thân.
Ôi! Tình rất thật rất chân,
Con xin bắt chước hiến dâng đời mình.
Giêsu người bạn tâm tình,
Con xin dâng Chúa chút tình bé thơ.
Dâng Ngài khúc nhạc huyền mơ,
Lời thơ chan chứa tự do tâm hồn.
Dâng Ngài những nỗi bồn chồn,
Âu lo khắc khoải vui buồn tâm tư.
Dâng Ngài Đông – Hạ – Xuân – Thu,
Dâng Ngài tất cả không trừ điều chi.
Giêsu người bạn kiên trì,
Giúp con từng bước chi li trong đời.
Có gì dâng Chúa… Chúa ơi!…
Chúa ban ân huệ không ngơi xác hồn.
Dẫu đời con chẳng vuông tròn,
Nhưng Ngài vẫn mãi sắt son mối tình.
Giêsu Thiên Chúa hiển vinh,
Cho con kiên định mối tình thủy chung.

Maria Bích Ngọc (Học viện)

Comments are closed.

phone-icon