Vẻ chay

0

Con ăn chay, cớ sao Chúa không thấy?

Con hãm mình, mà sao Ngài chẳng hay?

Muốn mọi người biết rõ mình ăn chay

Lo kiếm lợi và áp bức người khác

 
Miệng ăn chay nhưng tay vẫn làm ác

Vẫn tranh chấp, đối xử thật bạo tàn

Vào nhà thờ thì đấm ngực ăn năn

Ra ngoài đời thì gian tham, ngạo mạn

 
Ra cái vẻ hiền hậu và thương mến

Nhưng chỉ là khoác áo bằng vải thưa

Cách ăn chay như thế Chúa chẳng ưa

Bởi chỉ là kiểu khổ chế giả bộ

 
Về hình thức thì luôn tuân giữ kỹ

Cúi rạp đầu như cây sậy, cây lau

Lo kiêng cữ chi li, mặt u sầu

Kiểu chay đó không thể đẹp lòng Chúa

 
Cách ăn chay mà Thiên Chúa yêu quý

Là tha thứ, mở xiềng xích bạo tàn

Thôi trói buộc, tháo gỡ mọi gông cùm

Trả tự do cho người bị áp bức

 
Phần ăn chay chia cho người đói khát

Cho trú ngụ những người vô gia cư

Cho người nghèo tấm áo lành mặc vô

Không làm ngơ trước đồng bào ruột thịt

 
Việc cụ thể phải làm, đừng khoác lác

Đức công chính sẽ tỏa sáng giữa đời

Lời cầu xin chắc chắn Chúa nhậm lời

Phải làm xuôi chứ không được làm ngược

 
Khi giữ chay, đừng chú trọng hình thức

Có nhiều thứ cần phải bỏ, phải buông

Không to lớn, chỉ nhỏ bé, bình thường

Nhưng dứt bỏ lại khó, không hề dễ

 
Xin Thiên Chúa độ trì và nâng đỡ

Giúp cho con vượt qua được chính mình

Bởi có nhiều kiểu lý luận yêu tinh

Cứ tưởng chay nhưng chỉ là nói phét!

TRẦM THIÊN THU

Thứ Tư Lễ Tro – 2021

Comments are closed.

phone-icon