Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi? – SN ngày 24.4.2021

0

Suy niệm: Ga 6, 60-69

Hãy tưởng tượng những lời của Chúa Giêsu hẳn đã gây sốc đến mức nào đối với những người đã nghe. Chúng ta có thực sự cần ăn thịt và uống máu của người này không (Ga 6, 53)? Phêrô và tất cả các môn đệ chắc cũng phải điên đầu với chúng.

Nhưng hãy xem Phêrô trả lời như thế nào khi Chúa Giêsu hỏi ông và các môn đệ rằng liệu họ có tham gia cùng mọi người bỏ Ngài không: “Chúng con sẽ đi với ai? Vì Thầy có lời ban sự sống đời đời ”(Ga 6, 68). Phêrô tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, và điều này đã giúp ông chấp nhận những lời của Chúa Giêsu, ngay cả khi ông chưa hiểu hết lời của Chúa tại thời điểm đó.

Bây giờ, bạn có thể không gặp khó khăn khi tin vào Bí tích Thánh Thể. Nhưng có một sự dạy dỗ nào khác từ Chúa Giêsu hoặc Hội Thánh mà bạn hoặc ai đó mà bạn biết cảm thấy “khó chấp nhận” (Ga 6, 60) không? Đó có thể là một lời giáo huấn về luân lý. Nó có thể là về Đức Maria. Hoặc nó có thể là một đoạn trong Kinh thánh. Khi chúng ta đối mặt với điều gì đó mà chúng ta khó nắm bắt hoặc hoàn toàn đồng ý, chúng ta nên làm gì?

Chúng ta có thể bắt chước thái độ của Phêrô: cứ theo Chúa Giêsu và tin rằng sự hiểu biết sẽ đến với thời gian.

Điều này không giống với niềm tin mù quáng. Thiên Chúa sẽ không yêu cầu chúng ta không sử dụng đến lý trí. Ngài tôn trọng trí tuệ của chúng ta, và Ngài muốn chúng ta sử dụng nó. Trong thời gian chờ đợi, chúng ta cần kiên nhẫn và nói rằng: Mặc dù tôi không hiểu hết nhưng tôi chọn tin tưởng. Và khi tôi tìm cách hiểu, tôi sẽ tìm kiếm với niềm tin.

Nhưng làm thế nào, trên bình diện thực tế, chúng ta có thể tiếp tục đào sâu sự hiểu biết của mình? Chúng ta có thể trao đổi với một người bạn hoặc cha xứ hoặc một người nào đó hiểu rõ hơn về chủ đề. Ngoài ra, nhiều tài nguyên, bao gồm hầu hết các tài liệu của Giáo hội và sách Giáo lý, có thể truy cập trực tuyến. Chúng ta có thể tìm hiểu với sách nghiên cứu Kinh thánh tốt. Quan trọng nhất, chúng ta có thể cầu nguyện rằng Thiên Chúa sẽ hướng dẫn và giúp đỡ chúng ta.

Chúa Giêsu biết một số người sẽ khó chấp nhận những lời của Ngài về Bí tích Thánh Thể. Ngài cũng biết điều gì sẽ gây khó khăn cho bạn. Vì vậy, hãy đến với Ngài và tin tưởng rằng Ngài sẽ cho bạn cái nhìn sâu sắc, từng bước một.

Lạy Chúa, con tin! Xin giúp con hiểu được những câu nói “khó hiểu” của Chúa.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.

phone-icon