Thơ: Đời Chiên

0

Chiên lạc gầy gò, ốm yếu
Lạc loài ngày tháng đi hoang
Chiên ốm cũng là chiên xấu
Ai nhìn thấy cũng coi thường

Chiên béo vừa mập vừa đẹp
Vừa hãnh diện vừa cao sang
Luôn được cưng chiều, tâng bốc
Tung hoành khắp chốn dọc, ngang

Chiên đen có thể hóa trắng
Nếu được tắm Máu Giê-su
Sức mạnh tình yêu chiến thắng
Tử thần cũng phải chịu thua

Chúa chẳng muốn ai hư mất
Nhưng được sự sống đời đời
Ngài đến thế gian để cứu
Chứ không muốn loại trừ ai

Con là chiên đen, chiên ghẻ
Lạc loài giữa chốn trần gian
Suốt đời hôi tanh, ô uế
Xin Ngài cứu chữa đời con

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon