Thiên Chúa . . . làm chứng bằng cách ban cho họ Chúa Thánh Thần – SN ngày 06.5.2021

0

Suy niệm: Cv 15: 7-21

Các trưởng lão của Hội Thánh đã hội họp tại Giêrusalem để thảo luận về việc những người ngoại đạo cải đạo có cần phải cắt bì để được cứu độ hay không. Sự việc gây hoang mang và chia rẽ trong dân chúng. Nhưng khi Phêrô chỉ ra rằng Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên dân ngoại cũng như người Do Thái, các tông đồ nhận ra rằng đây là dấu hiệu từ Thiên Chúa (Cv 15, 8). Thiên Chúa hướng dẫn Hội Thánh sơ khai qua tác động của Chúa Thánh Thần.

Ngay cả ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn thường nói với chúng ta qua các dấu chỉ và hoàn cảnh. Đôi khi những dấu chỉ đó rất rõ ràng. Có lẽ bạn đang cầu nguyện về việc có nên chuyển việc hay không, nhưng vị trí bạn đang cân nhắc đã bị người khác chiếm chỗ. Hoặc bạn cảm thấy rằng đã đến lúc phải chuyển đi và một căn hộ sẽ có sẵn ở chính xác nơi bạn muốn sống.

Nhưng thường xuyên hơn, việc nhận biết nơi Thiên Chúa đang dẫn dắt bạn bao gồm một quá trình. Ví dụ, các tông đồ không dễ dàng hiểu được Chúa Thánh Thần đang kêu gọi họ làm gì liên quan đến các tín hữu dân ngoại và phép cắt bì. Họ cần gặp nhau để thảo luận về vấn đề này. Khi họ lắng nghe nhau và cầu nguyện để được hướng dẫn, họ bắt đầu nhận ra rằng Thiên Chúa không yêu cầu người ngoại phải cắt bì trước khi Ngài ban Chúa Thánh Thần cho họ. Sự trao ban Thánh Thần là dấu hiệu cho họ biết rằng Phép rửa, không phải phép cắt bì, là chìa khóa cần thiết để vào vương quốc của Thiên Chúa.

Vì vậy, nếu bạn đang đứng trước một quyết định hoặc cần sự hướng dẫn từ Chúa Thánh Thần, hãy tiếp tục và tìm kiếm các dấu chỉ, nhưng cũng phải kiên nhẫn về tiến trình. Bạn có thể phải dành thời gian thảo luận vấn đề này với một người bạn đáng tin cậy hoặc vị linh hướng của bạn. Bạn có thể phải “thử” quyết định của mình trong một thời gian. Trên hết, bạn sẽ phải cầu nguyện. Khi bạn trải qua các bước khác nhau này, bạn sẽ ngày càng tin tưởng nơi mà Thánh Thần đang dẫn dắt bạn.

Chúa Thánh Thần thực sự muốn hướng dẫn bạn. Có thể mất nhiều thời gian, như đã làm đối với Phêrô và Giáo hội sơ khai. Có thể có một số bước ngoặc và khúc quanh trên đường đi. Nhưng hãy tin rằng bằng cách này hay cách khác, Thần Khí sẽ giúp bạn tìm ra con đường đúng đắn.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Xin dẫn dắt và hướng dẫn con ngày hôm nay.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. 

Comments are closed.

phone-icon