Thơ: Cha Hằng Cứu Giúp

0

Thánh Giu-se phụng sự Chúa trung thành
Luôn kiên trì giữ gìn Đấng Cứu Thế
Thánh Giu-se, Thừa Tác Viên Cứu Độ
Đấng Công Chính hướng dẫn lúc gian truân

Thánh Giu-se bảo trợ lúc khó khăn
Đấng bảo trợ những ai chịu đau khổ
Hằng bảo trợ kẻ cơ hàn khốn khó
Luôn nâng đỡ những kẻ sống lưu đày

Thánh Giu-se, xin cầu giúp nguyện thay
Đời phàm nhân luôn gặp nhiều cơ cực
Nay thế giới loay hoay giữa đại dịch
Xin Thánh Cả thương cứu giúp, chở che

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon